ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 99                                               

Gytis Ramunis

G. Ramunis gimė architekto Simono Ramunio ir prancūzų kalbos dėstytojos, vertėjos Ramutės Iešmantaitės-Ramunienės šeimoje. 1967-1972 m. studijavo ir baigė LSSR dailės institutą. Iki 1992 m. dirbo Miestų statybos projektavimo institute Vilniuje, b ...

                                               

Genovaitė Randienė

Ankstyvoje vaikystėje neteko tėvų ir likusi visiška našlaitė buvo globojama Švč. Jezaus Širdies vienuolyno Antalieptėje. Noras siekti žinių atvedė ją į Širdiečių gimnaziją Kaune. Čia buvo globojama Jadvygos ir Kazimiero Jokantų. 1941 m. birželio ...

                                               

Gitana Rašimienė

1995 m. baigė Vilniaus universitetą, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 2004 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė edukologiją, 2005 m. Kauno technologijos universitete baigė informacines technologijas, magistrė. Žaiginio P. Šivickio pagri ...

                                               

Algirdas Raslanas

1975 m. baigė Prienų 1-ąją vidurinę mokyklą. 1975–1979 m. studijavo Lietuvos kūno kultūros institute LKKI, įgijo kūno kultūros dėstytojo diplomą. 1978–1979 m. Lietuvos irklavimo rinktinės narys. 1979–1981 m. Kauno 38-osios vidurinės mokyklos kūno ...

                                               

Nikodemas Raštutis

Nikodemas Raštutis, lenk. Nikodem Rasztutis – 1947 m. birželio 16 d. Veidene, Vokietija) – Romos katalikų kunigas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas.

                                               

Eleonora Ravickienė

Eleonora Chainauskaitė-Ravickienė – Lietuvos kraštotyrininkė, nusipelniusi mokytoja, visuomenininkė.

                                               

Monika Ražanauskienė

1977 m. Vilniaus pedagoginiame institute įgijo biologijos – žemės ūkio pagrindų mokytojos specialybę. Alytaus rajono Kančėnų pradinės mokyklos mokytoja metodininkė. 2004–2007 m. Alytaus rajono savivaldybės merė. 1995 m. Tėvynės sąjungos narė, Aly ...

                                               

Birutė Razauskienė-Daukintaitė

Pirmąsias muzikos žinias gavo Telšių gimnazijoje iš Albino Jasenausko ir Irenos Dylevičienės – mokė Birutę skambinti fortepijonu. Baigusi Telšių gimnazijos šešias klases, 1946–1949 m. Kauno konservatorijoje studijavo dainavimą E. Martinonienės-Na ...

                                               

Artūras Razbadauskas

Artūras Razbadauskas – Lietuvos medikas, Klaipėdos universiteto rektorius, mokslininkas ir visuomenės veikėjas, biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Justinas Razma

Nuo 1928 m. Lietuvos universitete studijavo filosofiją ir pedagogiką. Dirbo Kaune Socialinių ir politinių mokslų instituto reikalų vedėju, nuo 1938 m. – Visuomeninio darbo vadybos viršininko pavaduotojas, nuo 1939 m. – organizacinio darbo direkto ...

                                               

Kazimieras Rėklaitis

Kazimieras Rėklaitis MIC – Romos katalikų vienuolis marijonas, pedagogas, visuomenininkas, spaudos darbuotojas.

                                               

Elena Retikevičiutė-Rich

Tėvas Vincas Retikevičius 1871 m. gruodžio 20 d. – 1940 m. sausio 31 d. kapelmeisteris – pučiamųjų orkestrų vadovas ir solistas. Todėl ir Elena pirmąsias muzikos žinias gavo iš tėvo. Išmokusi skambinti fortepijonu, dalyvavo tėvo rengiamuose konce ...

                                               

Josif Rybak

1983 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo lenkų kalbos ir literatūros pedagogo specialybę. 2007 m. baigė Mykolo Romerio universitetą, jam suteiktas teisės magistro laipsnis. 1993–1995 m. UAB "Gasčionys" komercijos direktoriu ...

                                               

Ivanas Rybakovas

Ivanas Rybakovas gimė 1870 m. Kalugos gubernijoje, Rusijoje. 1889–1894 m. jis mokėsi Maskvos tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje, 1895–1898 m. studijavo – Sankt Peterburgo imperatoriškoje dailės akademijoje. 1899 m. baigė ir šios akade ...

                                               

Andrius Ryliškis

Andrius Ryliškis – 1975 m. kovo 4 d. Garlande, Arkanzaso valstija, JAV) – Lietuvos pedagogas, Šaulių sąjungos aktyvistas.

                                               

Stefa Rimkevičiūtė

1952–1956 choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje dėst. A. Buzys. 1956–1961 choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. J. Motiekaičio klasė. Studijų metais dėstė muzikos literatūrą Vilniaus kultūr ...

                                               

Rolandas Rimkūnas

Rolandas Rimkūnas – Lietuvos dailininkas grafikas, dizaineris, Vilniaus Dailės akademijos profesorius, daugelio Lietuvos gyvenviečių herbų autorius, LGDA narys.

                                               

Liudvikas Rimkus

Liudvikas Rimkus – Vilniaus Gedimino technikos universiteto plėtros prorektorius, VGTU senato narys, Statybinės mechanikos katedros docentas.

                                               

Jonas Rimša (1944)

Baigęs Vaškų vidurinę mokyklą, 1961–1965 studijavo muziką Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute diriguoti mokė J. Talžūnas ir B. Razauskienė. 1974–1978 neakivaizdiniu būdu choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje ...

                                               

Zita Ringelevičienė

1980 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja. 2007 m. Kauno technologijos universitete baigė viešąjį administravimą, magistras. 1999 m. Utenos apskrities viršininko administracijos Civilinės saug ...

                                               

Zenonas Rinkevičius

Mokėsi Valenčiūnų ir Gelgaudiškio Šakių r. septynmetėse mokyklose, o 1953–1957 Kauno pedagoginėje mokykloje. Pirmąsias muzikos žinias gavo iš vargonininko tėvo, o Kaune mokėsi skambinti fortepijonu pas S. Graužinį. 1958–1962 muziką studijavo Viln ...

                                               

Marcelinas Ročka

1939 m. baigė Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1949 m. filologijos mokslų kandidatas. 1939–1940 m. dirbo mokytoju. 1940–1951 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1945–1950 m. – šio universiteto Istorijos-filologijos fakulteto pr ...

                                               

Irina Rozova

Irina Rozova – žurnalistė, Lietuvos ir Klaipėdos miesto savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja, Seimo narė.

                                               

Gražina Ručytė-Landsbergienė

Mokėsi Anykščių vienuolyno pradžios mokykloje, iki 1945 m. – Anykščių gimnazijoje. 1945–1948 m. baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1948–1949 m. studijavo Kauno konservatorijoje, studijuodama 1948 m. ten pat dirbo akompaniatore. 1949 m. kovo 25 ...

                                               

Gediminas Rudžionis

1969–1972 m. Vilniaus pedagoginiame institute studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, 1973 m. baigė Vilniaus universitetą, istorikas. Lydė metalą Kuro aparatūros gamykloje, dirbo kroviku, vadovavo vaikų poilsiavietei. Po 1990 m. ėmėsi verslo, 199 ...

                                               

Gintautas Rudzis

1985 m. baigė fiziką Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, 2000 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Matematikos fakultetą, 2003 m. baigė Kauno technologijos universiteto Informatikos fakultetą, inžinierius programuotojas. 1985–1990 m. ...

                                               

Klemensas Ruginis

1912–1915 m. mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, 1919–1920 m. studijavo Fribūro universitete, kur gavo pedagogikos daktaro laipsnį. 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvis. 1926–1932 m. S. Daukanto mokytojų seminarijos direktorius, 1933–1935 m. ...

                                               

Petras Rumšas

Petras Rumšas – m. 1987 m. vasario 23 d. Vilniuje) – Lietuvos pedagogas, matematikas, vadovėlių autorius.

                                               

Jonas Rustemas

Rustemo motina prancūzė, tėvas buvo armėnas. 10 metų Rustemą Podolės žemių generolas Adomas Kazimieras Čartoriskis 1734–1823, susižavėjęs geru berniuko prancūzų kalbos mokėjimu, atsivežė į Pulavų dvarą Lenkija. Čia Rustemą piešimo pagrindų mokė Č ...

                                               

Gvidas Rutkauskas

1978 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius energetikas. Technikos mokslų daktaras. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos instituto direktorius. 2008-2010 m. Kauno apskrities viršininko pavaduotojas. Nuo 1991 m. Lie ...

                                               

Juozas Ruzgis

Juozas Ruzgis – Lietuvos poetas, pedagogas. Jo eilėmis parašyta daina "Lietuva" Lietuvos radijo patriotinės dainos konkurse "Daina Lietuvai" užėmė antrąją vietą.

                                               

Vydmantas Ruzgys

Mokėsi Ketūnų aštuonmetėje mokykloje, o 1974 baigė Jonelaičių vakarinę vidurinę mokyklą. 1973–1976 choro dirgavimo mokėsi Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. R. Andriuškevičius. Kartu buvo Ginkūnų kultūros namų meno vadovas. 1976–1981 ...

                                               

Dalia Sabalienė

1961 m. baigė Vilniaus universitetą 1961 m. pagal paskyrimą pradėjo dirbti Mažeikių internatinėje mokykloje anglų kalbos mokytoja. Nuo 1962 m. Šiaulių 2-osios vidurinės mokyklos mokytoja, nuo 1972 m. užklasinio darbo organizatorė. 1975 m. pradėjo ...

                                               

Kostas Sabonis

Vargonuoti mokėsi pas Fydą Alytuje, o sulaukęs 18 metų pradėjo vargonininkauti Ūdrijoje. 1909 m. atvykęs į JAV, vargonininkavo Šv. Vincento lietuvių parapijoje Pitsburge ir mokėsi dainuoti konservatorijoje pas prof. Wietzelj ir Barnesą. Koncertav ...

                                               

Senior Sachs

Gimė 1816 m. birželio 17 d. Kėdainiuose. Kai jam buvo vieneri metai jo tėvas Čemachas Zachsas tapo Žagarės rabinu. Jaunystėje domėjosi hebrajų literatūra. Iš Žagarės išvyko mokytis į Vosyliškes, vėliau jau pats dirbo hebrajų mokytoju Dubne ir 183 ...

                                               

Vytautas Saikauskas

1964–1965 lankė vienų metų chorvedžių kursus prie Biržų vaikų muzikos mokyklos. 1965–1969 choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. J. Samajauskas. 1969–1974 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinė ...

                                               

Stanislovas Sajauskas

Stanislovas Sajauskas – Lietuvos mokslininkas fizikas, habilituotas daktaras, tremtinys, kraštotyrininkas, muziejininkas, buvęs Kauno miesto tarybos narys. Brolis – rašytojas, muziejininkas Justinas Sajauskas.

                                               

Emilija Pakštaitė-Sakadolskienė

Pirmieji muzikos mokytojai buvo tėvai, o vėliau skambinti fortepijonu mokė A. Kučiūnas, F. Ganz, S. Dortman ir T. Kozuch, dainuoti mokė A. Stephens, A. Peters ir N. Williams, smuikuoti P. Matiukas. 1973 m. baigė Marijos gimnaziją, vėliau lankė li ...

                                               

Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis

1883 m. baigęs Veiverių mokytojų seminariją, rašytojas mokytojavo Pajevonyje, Beržininkuose iki 1888 m., vėliau Lenkijoje Lomžoje, nuo 1908 m. Varšuvoje. Platino draudžiamą lietuvišką spaudą, dalyvavo lietuvių kultūrinėje veikloje, bendradarbiavo ...

                                               

Gracijus Sakalauskas

Gloria in Resurrectione Domini. Chorui, pučiamųjų orkestrui ir vargonams. 1985. Penkios liturginės giesmės. Mišriam chorui ir fisharmonijai. 1975. Completorium explendum in festo Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis ad duplicem chorum ...

                                               

Vladimiras Sakavičius

Nuo 1919 m. dėstė istoriją Vilniaus mokyklose, tarp jų ir Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Aktyvus Vilniaus krašto periodinės spaudos bendradarbis – rašė recenzijas į leidinius: "Kūryba ir kritika”, "Przegląd litewski”, "Litwa" ir "Echo Litwy". Para ...

                                               

Juozas Samajauskas

Juozas Samajauskas – 2010 m. lapkričio 22 d. Šakiuose) – muzikos pedagogas, kompozitorius, dirigentas ir chorvedys.

                                               

Jonas Sapagovas

1944–1950 m. mokėsi Ragelių septynmetėje mokykloje, 1950–1954 m. Rokiškio 1-oje vidurinėje mokykloje. 1954–1959 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultete. 1959–1962 m. Kauno medicinos institute KMI dirbo moksliniu labora ...

                                               

Edmundas Sapranavičius

Baigęs Kauno 1-osios berniukų gimnazijos devynias klases, 1952–1955 choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje dėst. D. Vaitkutė. Dar besimokydamas pradėjo vadovauti Kauno 2-ųjų vaikų namų chorui, kurį parengė 1955 respublikinei ...

                                               

Marija Sasnauskienė

1946 m. įstojo į Vilniaus muzikos mokyklą, o 1947 m. perkelta į Vilniaus konservatoriją. 1952 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją ir įgijo choro dirigentės specialybę dėst. V. Žiliaus klasė. 1952–1956 m. Šiaulių mokytojų seminarijos ir 5- ...

                                               

Vaida Saugūnienė

2004 m. baigė ikimokyklinę pedagogiką Vilniaus pedagoginiame universitete, 2006 m. ten pat – etiką. Iki 2019 m. VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos etikos ir estetikos mokytoja. Nuo 2019 m. Molėtų rajono mero pavaduotoja. 2007–2011 m. ir ...

                                               

Antanas Saulaitis

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje išvyko iš Lietuvos, 1949 m. su šeima emigravo į JAV. Fairfieldo universitete baigęs chemijos bakalauro studijas, Bostono universitete įgijo filosofijos, teologijos ir chemijos magistro laipsnius. 1961 m. įstojo į ...

                                               

Algė Savickaitė

Algė Savickaitė gimė 1940 m. gegužės 1 d. Vilniuje, tarpukario Lietuvos diplomato šeimoje. Tėvas Mykolas Savickas buvo Lietuvos konsulu Latvijoje, dėdė Jurgis Savickis – diplomatas ir rašytojas, porą sezonų direktoriavęs Kauno valstybiniame dramo ...

                                               

Birutė Savickaitė-Janonienė

1966–1974 m. mokėsi Šiaulių J. Janonio vidurinėje mokykloje ir vaikų muzikos mokykloje smuiko klasė. 1974–1978 m. choro dirigavimo mokėsi Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. Albertas Masiūnas, 1978–1983 m. choro dirigavimo studijas tęs ...

                                               

Vida Savičiūnaitė

1963–1967 m. mokėsi Akmenos pradinėje mokykloje, 1967–1970 m. – Andrioniškio aštuonmetėje mokykloje, 1970–1974 m. – Kauno A. Mickevičiaus vidurinėje mokykloje. 1974–1979 m. studijavo Kauno politechnikos institute. 1980–1986 m. neakivaizdžiai tęsė ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →