ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 88                                               

Algimantas Kirkutis

1978 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1992 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 1979–1993 m. dirbo Kauno medicinos institute nuo 1989 m. Kauno medicinos akademija, 1981–1985 m. vyr. mokslo darbuotojas, nuo 1992 m. profesorius. 1989–19 ...

                                               

Matas Kirlys

Mokėsi vietos pradinėje ir Petrapilio komercijos mokykloje. Vėliau mokslus tęsė hidrotechnikos mokykloje, Minsko mokytojų institute. Pasibaigus Pirmajam pasauliui karui, grįžo į Lietuvą, jam buvo suteikta mokytojo kvalifikacija. 1919 m. pradėjo d ...

                                               

Julija Kiršienė

Julija Kiršienė – teisininkė, teisėtyrininkė civilistė, Mykolo Romerio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetų profesorė, VDU Teisės fakulteto dekanė, buvusi notarė ir advokatė.

                                               

Audronė Kiršinaitė

1984 m. baigė Vilniaus universitetą. 1977–1983 m. Šiaulių rajono centrinės bibliotekos ir šios bibliotekos Kurtuvėnų filialo bibliotekininkė. Nuo 1984 m. Šiaulių P.Višinskio viešosios bibliotekos vyr. metodininkė, nuo 2001 m. Metodikos centro ved ...

                                               

Gražvydas Kirvaitis

Brolis Raimundas Kirvaitis. 1962 m. Vilniaus universitete baigė anglų kalbą ir literatūrą. 1978 m. filologijos mokslų kandidatas. Nuo 1968 m. dirba Lietuvos mokslų akademijos Užsienio kalbų katedroje, nuo 1976 m. vedėjas, nuo 1984 m. docentas. 19 ...

                                               

Vida Kirvelienė

Vyras Dobilas Jonas Kirvelis. 1973 m. baigė Vilniaus universitetą. 1985 m. Latvijos mokslų akademijos organinės sintezės institute apgynė "Kai kurių baltymų ir nukleino rūgščių kovalentinių kompleksų cheminis modeliavimas", chemijos mokslų kandid ...

                                               

Vincas Kisarauskas

Vincas Kisarauskas – Lietuvos tapytojas, grafikas, scenografas. Vienas ekslibriso kūrėjų judėjimo iniciatorių.

                                               

Cezaris Kisieliauskas

1959 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1970 m. apgynė disertaciją "Lakštinio štampavimo įtampų patvarumo didinimo galimybių tyrimas azotinant", technikos mokslų kandidatas. 1959–1963 m. Kauno automatizacijos priemonių gamyklos vyr. konstruk ...

                                               

Laimutė Kisielienė

1968 m. baigė Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą, 1973 m. baleto režisūrą Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos muzikos fakultete. 1972–1973 m. Vilniaus rajono kultūros namų metodininkė. 1973–1975 m. Lietuvos liaudies meno rūmų metodininkė. 1975– ...

                                               

Kęstutis Kisielius

1975 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1975–1988 m. dirbo Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filiale, 1988–1989 m. šiame institute Vilniuje, 1985–1989 m. projektų vyr. architektas. 1987–1990 m. Vilniaus inžinerinio statyb ...

                                               

Izidorius Kisinas

1924 m. baigęs Ukmergės gimnaziją dėstė lietuvių kalbą Jurbarko, Ukmergės ir Vilkaviškio žydų gimnazijose. 1935–1944 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto bibliotekų bibliografas. 1940 m. baigė istoriją Vilniaus universiteto H ...

                                               

Enrikas Kiškis

1920–1925 m. mokėsi Ukmergės gimnazijoje, kur išmoko skambinti fortepijonu ir griežti smuiku. 1925–1928 m. smuikuoti mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje – konservatorijoje, o 1929–1938 m. su pertraukomis Kauno konservatorijoje studijavo vargonavim ...

                                               

Kazys Napoleonas Kitkauskas

Kazys Napaleonas Kitkauskas – Lietuvos architektas restauratorius, inžinierius statybininkas, kultūros ir visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Paulius Kiuberis

1941–1944 m. dirbo sąskaitininku Panevėžyje. 1950 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos mokslų fakultetą. 1969 m. ekonomikos mokslų kandidatas. 1950–1989 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1971–1981 m. Pramonės ekonomikos katedros vedėjas, ...

                                               

Jokūbas Kivilša

1948 m. su pagyrimu baigė Kauno universitetą. 1960 m. apgynė disertaciją "Vietinio cemento iš kreidos mergelio panaudojimo klausimai", technikos mokslų kandidatas. Studijuodamas paskutiniuosiuose kursuose, pradėjo dirbti Gelžbetoninių konstrukcij ...

                                               

Viktoras Vytautas Klemas

Viktoras Vytautas Klemas – Lietuvos ir JAV okeanologas, fizinių mokslų daktaras. Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys.

                                               

Valentinas Klevas

Mokėsi Kauno VII-joje vidurinėje Šančių mokykloje. Baigė mokyklą 1967 m. 1973 m. baigė Vilniaus universiteto pramonės ekonomikos fakultetą. 1990 -ais apsigynė socialinių mokslų daktaro disertaciją. 2000 m. apsigynė habilituoto socialinių mokslų d ...

                                               

Alfredas Kligys

1934–1938 m. mokėsi Bagdoniškio, 1938–1940 m. Kriaunų mokyklose, 1940–1944 m. Rokiškio valstybinėje Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje, 1952–1957 m. studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, vokiečių kalbos mokytojas. 1947–1949 m. R ...

                                               

Antanas Algirdas Klimas

1962 m. baigė Vilniaus universitetą. 1996 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. 1962–1995 m. dirbo Vilniaus hidrogeologijos ekspedicijoje, nuo 1995 m. dirba bendrovėje "Vilniaus hidrogeologija", nuo 1997 m. dar Vilniaus universiteto dėstytojas ...

                                               

Ramutis Klimas

1985 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1996 m. stažavo Švedijoje. 2002 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 1985–2002 m. dirbo Lietuvos gyvulininkystės institute, 1999–2001 m. direktoriaus pavaduotojas, 2002 m. Gyvūnų veisimo ir ...

                                               

Alvydas Klimas

A. Klimas 1979 m. baigė LTSR Valstybinį dailės institutą dabar – Vilniaus dailės akademija. Vedęs, žmona Virginija, turi sūnus Augustą g. 1980 m. ir Julių g. 1991 m. Brolis – dvynys Audrius Klimas dirba grafinio dizaino srityje.

                                               

Audrius Klimas

Audrius Klimas – lietuvių grafikos dizaineris, Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros profesorius. 2011 – 2019 m. ėjo Vilniaus dailės akademijos rektoriaus pareigas.

                                               

Kazys Klimavičius

Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, 1906 m. buvo suimtas už dalyvavimą 1905 m. revoliucijoje. Platino draudžiamąją lietuvišką spaudą. Nuo 1910 m. bendradarbiavo leidinyje "Mokykla". 1908 m. Marijampolės gimnazijoje išlaikęs pradžios mokyklos m ...

                                               

Arvydas Kliorė

1952–1957 m. studijavo Mičigano universitete. 1957 m. filosofijos daktaras. 1994 m. Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys. Nuo 1962 m. dirba Kalifornijos technologijos instituto Reaktyvinių variklių laboratorijoje. 1989–1996 m. Vytauto Didžio ...

                                               

Rita Kliorienė-Čyvaitė

Nuo ketverių metų pradėjo mokytis skambinti fortepijonu mokė A. Alkaitytė ir J. Kazėnas, 13 metų įstojo į Cleveland Music Settlement ir ketverius metus fortepijono mokėsi pas kompozitorių J. Švedą, lankė ir kitas privalomas muzikos disciplinas. 1 ...

                                               

Algirdas Jurgis Kliučininkas

Algirdas Jurgis Kliučininkas – Lietuvos inžinierius technologas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Vytautas Klova

Vytautas Klova – Lietuvos kompozitorius ir pedagogas. Žymiausias jo kūrinys – opera "Pilėnai" iki šiol laikoma populiariausia lietuviška opera.

                                               

Aleksandras Kmitas

1967 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1975 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. Nuo 1968 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, 1990–2000 m. Namų ūkio ir sodininkystės katedros vedėjas, nuo 1979 m. docentas. Mokslinės ir pedagoginės vei ...

                                               

Algimantas Knašas

Algimantas Knašas – Lietuvos pedagogas, dviratininkas sportinis turistas. Vienas sportinio dviračių turizmo pradininkų Lietuvoje.

                                               

Adolfas Karaška

Tėvas Jonas Karaška turėjo gražų baritono balsą, išmoko griežti fisharmonija. Adolfas lankė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, pas Praną Pesį Marijampolėje ir pas Juozą Gudavičių Paįstryje pramoko vargonuoti. 1929 – 1933 m. vargonininkavo Paje ...

                                               

Alfonsas Knistautas

Alfonsas Knistautas – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo viršininkas ir žvalgybos skyriaus viršininkas.

                                               

Pranas Kniūkšta

1959 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalba kalbą ir literatūrą. 1971 m. apgynė disertaciją, filologijos mokslų kandidatas. 1959–1965 m. mokytojavo Dieveniškių vidurinėje mokykloje, 1965–1967 m. – Eišiškių rajono švietimo skyriuje. 1967–20 ...

                                               

Halina Kobeckaitė

Tėvas Simonas Kobeckas, vyras Mykolas Firkovičius, duktė Karina Firkavičiūtė. 1962 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. 1962–1963 m. Taškento universitete studijavo uzbekų filologiją. 1964–1967 m. Kauno medicinos institute dėstė estetiką. ...

                                               

Manvilius Kocius

1975 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1985 m. medicinos mokslų kandidatas. 1975–1979 m. dirbo Alytaus raj. centrinėje ligoninėje. 1979–1986 m. studijavo ir dirbo Rygoje. 1986–1990 m. Vilniaus I klinikinės ligoninės gydytojas, nuo 1990 m. Vilni ...

                                               

Vytautas Kojala

Vytautas Kojala – Lietuvos teisininkas, advokatas, partinis veikėjas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

                                               

Petras Kojelavičius-Vijūkas

Kilęs iš Kauno pirklių, giminystės ryšiais su Vijūkais tapusių bajorais, Kojalavičių giminės. Tėvas Jonas Kojalavičius, motina Brigita Beinartaitė, broliai Kazimieras Kojelavičius-Vijūkas ir Albertas Kojelavičius-Vijūkas. Nuo 1637 m. jėzuitas. Mo ...

                                               

Antanas Kojelis

Iš mažens tėvas mokė skambinti pianinu ir vargonuoti. Mokyklą lankė Skaudvilėje, vėliau vargonininkavo Viekšneliuose. Nuo 1921 m. mokėsi vargonuoti Juozo Naujalio privačioje muzikos mokykloje Kaune. 1923–1924 m. lankė Kražių "Žiburio" gimnaziją, ...

                                               

Juozas Kojelis

Juozas Kojelis – JAV lietuvių visuomenės veikėjas, žurnalistas, pedagogas, publicistas, rezistentas.

                                               

Arūnas Komka

Arūnas Komka – Vilniaus Gedimino technikos universiteto kancleris, VGTU senato narys, VGTU Statybos fakulteto Metalinių ir medinių konstrukcijų katedros docentas.

                                               

Jonas Koncevičius

1857 m. baigęs Šiaulių gimnaziją dirbo namų mokytoju Kauklių dvare prie Pušaloto. 1858–1862 m. studijavo Maskvos universiteto istorijos ir filologijos fakultete, su kitais studentais lietuviais sukūrė nelegalų būrelį, kurio tikslas buvo rengti el ...

                                               

Vladimiras Konstantinovas

1965–1975 mokėsi Šiaulių 4-ojoje vidurinėje mokykloje, o vaikų muzikos mokykloje mokėsi skambinti fortepijonu. 1975–1979 Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose studijavo choro dirigavimą doc. Kazio Kšano klasė. 1992 tobulinos ...

                                               

Justinas Kontrimas

1946 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1954 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1946–1958 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas. 1960–1991 m. dirbo Sodininkystės ir daržininkystės institute, 1960–1969 m. direktoriaus pavaduotojas. Tyrė ...

                                               

Česlovas Kontrimas

Mokėsi Liepojos gimnazijoje. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžo į Dapšius ir vaikus mokė rašto bei piešimo. 1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, dalyvavo kovose su bermontininkais. 1921 m. mokėsi Telšių gimnazijoje, artimai bendravo su filosofu ...

                                               

Audris Kopustinskas

Audris Kopustinskas – Lietuvos automatikos ir telemechanikos inžinierius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, pedagogas, Kauno miesto politinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Vaclovas Kosciuška

1935 m. baigė Kauno meno mokyklą. 1937–1940 m. tobulinosi Paryžiuje. 1947–1953 m. dėstė Vilniaus dailės institute nuo 1951 m. Lietuvos dailės institutas, 1964–1971 m. Vilniaus universiteto dėstytojas. 1953–1963 m. dirbo "Dailės" kombinate Vilniuje.

                                               

Irena Kostkevičiūtė

1951 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1953 m. filologijos mokslų kandidatė. Nuo 1954 Vilniaus universiteto dėstytoja, nuo 1957 m. docentė. Sovietiniams ideologams pradėjus kovą su vadinamosiomis nemarksistinėmis tenden ...

                                               

Povilas Kostrauskas

Povilas Kostrauskas – Lietuvos inžinierius elektrotechnikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Jonas Kova-Kovalskis

Nuo 1927 m. studijavo Architektūros mokykloje Ėcole Regionale dArchitecture Grenoblyje, 1930–1935 m. – Dailės mokykloje Ėcole Regionale Supėrieure des Beaux Arts Paryžiuje. 1937–1940 m. Kauno miesto savivaldybės Planavimo dalies vedėjas. 1937–194 ...

                                               

Viktoras Kovšovas

Viktoras Kovšovas – pedagogas, Lietuvos ir Tauragės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Regina Koženiauskienė

1962 m. aukso medaliu baigė Panevėžio VI vidurinę mokyklą. 1967 m. baigė klasikinę filologiją Vilniaus universitete. 2001 m. habilituota humanitarinių mokslų daktarė. Nuo 1967 m. Vilniaus universite iš pradžių dirbo administracinį, pedagoginį dar ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →