ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 67                                               

Vytautas Miškinis

Mokėsi Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje ir dainavo Respublikinių mokytojų namų berniukų chore "Ąžuoliukas", kur gavo ir muzikos žinių. 1971–1976 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. H. Perelšteino ...

                                               

Jovita Monkevičienė

1997–2005 m. Papilės Simono Daukanto vidurinės mokyklos direktorė. 2005–2009 m. Mokytojų kompetencijos centro direktoriaus pavaduotoja. 2009–2016 m. Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyriaus vedėja. 2017–2019 m. Na ...

                                               

Algirdas Monkevičius

Algirdas Monkevičius – švietimo, mokslo ir sporto ministras, buvęs Mykolo Romerio universiteto rektorius, Lietuvos pedagogas, politinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Zigmas Mozuraitis

Pirmą klasę mokėsi Lenkčių pradinėje mokykloje 1971 m. 1978 m. baigė Varlaukio aštuonmetę mokyklą, 1981 m. Eržvilko vidurinę mokyklą. 1981–1986 m. Vilniaus pedagoginiame institute studijavo fizikos-astronomijos specialybę. 1986-09-01 pradėjo dirb ...

                                               

Jaroslav Narkevič

1983 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, matematikos mokytojas, 2010 m. – Mykolo Romerio universitetą, viešojo administravimo magistras. 1983–1984 m. Salkininkų mokyklos mokytojas, 1984–2002 m. Šklėrių pagrindinės mokyklos mokytojas, 1987–200 ...

                                               

Saulius Nefas

1978 m. baigė Taujėnų vidurinę mokyklą. 1983 m. baigęs Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos – pedagogikos fakultetą įgijo istorijos mokytojo specialybę ir pradėjo dirbti Anykščių Antano Vienuolio ir Viešintų vidurinėse mokyklose istorijos mok ...

                                               

Apolinaras Nicius

Apolinaras Nicius – Lietuvos ir Akmenės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, Akmenės vicemeras.

                                               

Stasys Norbutas

Stasys Norbutas – Lietuvos pedagogas, Šilalės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Rimantas Norbutas

1973–1982 m. kelių valdybos vyresnysis inžinierius. 1981 m. baigė Vilniaus universitetą, suteikta istoriko, istorijos ir visuomenės mokslo dėstytojo kvalifikacija. 1982–1985 m. LKP Akmenės RK instruktorius. 1985–1999 m. Viekšnių žemės ūkio mokykl ...

                                               

Dainius Numgaudis

Dainius Numgaudis – Lietuvos pedagogas, valstybės tarnautojas, diplomatas. Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius.

                                               

Albertas Ožalinskas

1966–1974 m. mokėsi Radviliškio rajono Labučių aštuonmetėje mokykloje, 1974–1977 m. – Panevėžio rajono Smilgių vidurinėje mokykloje, 1982 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, 2006–2008 m. studijavo Šiaulių kolegijoje. 1982 m. ir 1983–1986 m ...

                                               

Alfredas Paberžis

1963–1971 m. mokėsi Rokiškio raj. Sėlynės aštuonmetėje mokykloje, 1974 m. baigė Rokiškio 3-ąją vidurinę mokyklą. 1982 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, istorijos dėstytojas. 1979–1980 m. LTSR revoliucijos muziejaus inžinierius, ...

                                               

Antanas Panavas

1980–1985 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, biologijos ir žemės ūkio darbų mokytojas. 1985–1989 m. Antalgės aštuonmetės mokyklos mokytojas. 1989–1999 m. Leliūnų vidurinės mokyklos direktorius. 1999–2001 m. Utenos reabilitacijos ir ug ...

                                               

Vytautas Petkūnas

1982 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius energetikas, 2002 m. baigė Kauno technologijos universitetą, edukologijos magistras. 2007 m. baigė Kauno technologijos universitetą, socialinių mokslų, edukologijos daktaras. 1999 m. Visagi ...

                                               

Valdas Pileckas

Valdas Pileckas – pedagogas, Marijampolės savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, buvęs mokyklos direktorius, patyręs kūno kultūros mokytojas.

                                               

Audronė Pitrėnienė

Audronė Pitrėnienė – Lietuvos ir Skuodo rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja. LR švietimo ir mokslo ministrė.

                                               

Mindaugas Puodžiukas

1964–1975 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, 1979 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1994 m. suteikta darbų vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, 1995 m. – I vadybos kategorija. 1979–1990 m. Troškūnų vidurinės moky ...

                                               

Antanas Purėnas

Antanas Purėnas – Lietuvos chemikas organikas, pedagogas, kultūros, visuomenės ir politinis veikėjas, laisvamanis.

                                               

Vladas Pusvaškis

1982 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierius, 2003 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą, edukologas. Nuo 1985 m. rugsėjo 1 d. – Alantos žemės ūkio mokyklos, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktorius. UAB "Alanto ...

                                               

Antanas Račas

Mokėsi Jurbarke, baigė Šakių rajono Kidulių vidurinę mokyklą. Dirbo Juodeikiuose, tarnavo sovietiniame Šiaurės laivyne. 1962–1967 m. Vilniaus universitete studijavo germanistiką, įgijo filologo kvalifikaciją. 1967 m. Zarasų rajono Degučių aštuonm ...

                                               

Valdas Račkauskas

Valdas Račkauskas – pedagogas, fizikos mokytojas metodininkas, Lietuvos ir Alytaus miesto politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Gintautas Rekerta

2001 m. baigė Kauno technologijos universitetą. Moksleivių kūrybos ir darbo centro mokytojas, 1997–2007 m. ir nuo 2011 m. Panemunėlio pagrindinės mokyklos direktorius. 2007–2011 m. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius. Lietuvo ...

                                               

Rimantas Remeika

1980 m. baigė Pakruojo vidurinę mokyklą, 1985 m. – Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo techninių disciplinų darbų mokytojo specialybę, 1996 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto socialinių mokslų magistrantūros studijas. 1985–1989 ...

                                               

Ona Repečkienė

1961 m. baigė Traupio vidurinę mokyklą, 1974 m. – Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo chemijos ir biologijos mokytojos kvalifikaciją. 1961–1962 m. buvo Geliogalių pradinės mokyklos ir Užunvėžių septynmetės mokyklos pavaduojanti mokytoja, 1962 ...

                                               

Bronislavas Rimkus

Bronislavas Rimkus – Lietuvos pedagogas, Kupiškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Arūnas Rimkus

1978 m. baigė Jonavos 3-iąją vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos ir pedagogikos fakulteto neakivaizdinį skyrių. Dirbo Jonavos baldų kombinate. Po metų studijas tęsė dieniniame skyriuje. Studij ...

                                               

Albertas Rožė

Mokydamasis Vilniaus A. Vienuolio vidurinėje mokykloje, dainavo berniukų chore "Ąžuoliukas". Baigęs vidurinę mokyklą, 1968–1972 muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute diriguoti mokė Z. Barauskienė. Institutą baigęs su pag ...

                                               

Bronislovas Rudys

Gimė eigulio Kazio Rudžio ir laukų darbininkės Izabėlės Špėlytės-Rudienės šeimoje, pirmas vaikas iš šešių. 1961–1965 m. mokėsi Vepų pradinėje mokykloje; 1965–1969 m. Karsakiškio aštuonmetėje mokykloje; 1969–1972 m. Subačiaus vidurinėje mokykloje; ...

                                               

Dalytė Rudzevičienė

1977 m. baigė Vilkijos vidurinę mokyklą, 1980 m. miestų ir gyvenviečių želdinimą Kauno Mičiurino tarybiniame ūkyje-technikume, 1991 m. miškininkystę Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 2005 m. Vytauto Didžiojo universiteto edukologijos magistras, nu ...

                                               

Juozas Sauspreškis

1975 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius mechanikas. 1998 m. Žemaičių Naumiesčio vidurinės mokyklos direktorius, 2000–2003 m. Šilutės rajono mero pavaduotojas, kuravo socialinius, sveikatos priežiūros, sporto bei švietimo klausimu ...

                                               

Jonas Sereikis

Nuo 1941 m. Kaune mokėsi Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1945 m. dirbo Krakių gimnazijoje, nuo 1946 m. Kėdainių 1-osios vidurinės mokyklos mokytojas. Dirbdamas mokykloje, baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1953–1958 m. Kėdainių raj. liaudies ...

                                               

Vytautas Simelis

Vytautas Simelis – fizikos ir matematikos mokytojas, savivaldybininkas, Lietuvos ir Radviliškio rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Valerijus Simulik

1984 m. baigė Šiaulių 14-ąją vidurinę mokyklą. 1988 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos ir matematikos fakultetą, įgijo fizikos mokytojo specialybę. 2001–2002 m. baigė Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto vadybos magistrant ...

                                               

Kajetonas Sklėrius

Kajetonas Sklėrius – dailininkas tapytojas, skulptorius, pedagogas, moderniosios lietuvių akvarelės pradininkas. Slapyvardžiai: Šklėris, Šklėrius, Šklerys.

                                               

Laima Stankevičienė (1964)

Laima Stankevičienė – Lietuvos ir Lazdijų rajono savivaldybės kultūros, politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Vilgermina Stefanija Stonienė

Vilgermina Stefanija Stonienė – Lietuvos ir Akmenės rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Vidmantas Sutnikas

1976 m. baigė Joniškio 1-ąją vidurinę mokyklą. 1981 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1989–1994 m. Pakruojo 2–osios vidurinės mokyklos direktorius, 1994–1996 m. Joniškio 2–osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 1996 ...

                                               

Konstantinas Šakenis

1899 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Įstojo į Peterburgo universiteto Fizikos-matematikos fakultetą. 1901 m. už dalyvavimą studentų riaušėse iš universiteto pašalintas. Vėliau priimtas į Peterburgo technologijos instituto Mechanikos fakultet ...

                                               

Rapolas Šaltenis

Rapolas Šaltenis – literatūros tyrinėtojas, vertėjas, Lietuvos nusipelnęs mokytojas, Utenos miesto Garbės pilietis.

                                               

Ona Šaulinskienė

Ona Šaulinskienė-Andrulevičiūtė – pedagogė, Lietuvos ir Birštono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Alvidas Šimelionis

Alvidas Šimelionis – pedagogas, Lietuvos ir Šilutės rajono savivaldybės visuomenės bei politinis veikėjas.

                                               

Saulius Šiurys

1977 m. baigė Telšių 5-ąją vidurinę mokyklą. 1981 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo pradinių klasių mokytojo specialybę. 1981–1982 m. Telšių rajono Jaušaičių aštuonmetės mokyklos direktorius. 1982–1993 m. Laižuvos aštuonmetės mokyklos ...

                                               

Antanas Šleikus

1941–1945 m. mokėsi Dabužių Anykščių r. pradžios mokykloje, 1953 m. baigė Kavarsko vidurinę mokyklą. 1953–1959 m. Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, įgijo filologinį išsilavinimą. 1958–19 ...

                                               

Arvydas Švirmickas

1974 m. baigė Alytaus 2-ąją vidurinę mokyklą. 1984 m. baigė Valstybinį dailės institutą, pedagogas-tapytojas. 1984–1990 m. Alytaus vaikų dailės mokyklos mokytojas. 1990–1992 m. UAB "Harmonija" direktoriaus pavaduotojas meno klausimams, 1992–1996 ...

                                               

Stanislovas Teišerskis

S. Teišerskis gimė tremtinių Zosės ir Adomo Teišerskių šeimoje, turi vyresnį brolį Edmundą. 1974 m. S. Teišerskis baigė Jurbarko II-ąją vidurinę mokyklą, 1974–1979 m. Vilniaus universitete studijavo istoriją. 1979 metų pradėjo dirbti Prienų 2-ojo ...

                                               

Kęstutis Traškevičius

1992 m. baigė Vilniaus universitetą, matematikas. 2005 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė profesinio mokymo vadybos magistrantūrą. 1992–1997 m. Marijampolės pedagogikos mokyklos matematikos dėstytojas, be to, 1992–1993 m. Marijampolės 6-os vi ...

                                               

Rimantas Ulevičius

Tėvas tautodailininkas Vytautas Ulevičius. 1988 m. baigė studijas Vilniaus universitete ir persikėlė gyventi į Klaipėdą. 1988–1990 m. Klaipėdos 7-osios vidurinės mokyklos direktorius. UAB "Beatuma" direktorius. 1988 m. Sąjūdžio Klaipėdos skyriaus ...

                                               

Zigmas Urbonas

Zigmas Tadas Urbonas – Lietuvos agronomas, pedagogas, agrarinių mokslų daktaras, visuomenės veikėjas.

                                               

Rita Urniežienė

1976–1987 m. mokėsi Anykščių Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje. 1976–1983 m. mokėsi Anykščių vaikų muzikos mokyklos fortepijono klasėje, 1977–1987 m. šoko Anykščių kultūros rūmų sportinių šokių kolektyve "Verpetas". Kaip sportinių šokių šokėj ...

                                               

Antanas Vagonis

1986–1989 m. Rokiškio 2-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1989–2003 m. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 1993 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, muzikos mokytoja ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →