ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 66                                               

Cemach Feldstein

Cemachas Feldšteinas – Lietuvos žydų kilmės pedagogas, rašytojas, 1922-1940 m. Kauno hebrajų realinės gimnazijos direktorius.

                                               

Janina Gendvilienė

1968 m. baigė Kriukų vidurinę mokyklą. 1970 m. dirbo Šakynos aštuonmetėje mokykloje pradinių klasių mokytoja, o 1971 m. direktorės pavaduotoja. 1973 m. baigė ŠPI pradinių klasių mokytojos specialybę. 1973 m. pradėjo dirbti Ruzgų aštuonmetės mokyk ...

                                               

Roma Giedraitienė

Roma Giedraitienė – pedagogė, Lietuvos ir Lazdijų rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Vigantas Giedraitis

1962 m. baigė Buitūnų pradžios, 1966 m. Kuktiškių aštuonmetę, 1969 m. Saldutiškio vidurinę mokyklas. 1974 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, geografijos ir kūno kultūros mokytojas. 1974–1978 m. Antazavės internatinės mokyklos mokytojas. 1979 ...

                                               

Vytautas Giedraitis

1973 m. baigė Šiaulių 8-ąją vidurinę mokyklą. 1977 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos-matematikos fakultetą ir įgijo fizikos mokytojo specialybę. 1977–1981 m. Sidabravo vidurinės mokyklos Radviliškio raj. fizikos mokytojas, 1981–1986 ...

                                               

Vytautas Gylys

1963 m. baigė Alytaus 1-ąją vidurinę mokyklą, 1963–1970 m. studijavo LKKI, 1992–1993 m. – Misūrio valstijos direktorių akademijoje, 2001–2003 m. – KTU vadybos ir administravimo magistrantūroje. 1968–1974 m. Vaikų klubo prie 4-osios namų valdybos ...

                                               

Arvydas Girdzijauskas

Rašytojo Vytauto Girdzijausko sūnus. 1966–1974 m. Arvydas mokėsi Vilniaus S. Nėries vidurinėje mokykloje ir dainavo Respublikinių mokytojų namų berniukų chore "Ąžuoliukas". 1974–1979 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservator ...

                                               

Tomas Glodas

Baigė Plokščių pradžios mokyklą, 1919 m. baigė Šakių "Žiburio" gimnaziją. 1926 m. baigė Kauno "Saulės" mokytojų seminariją. Neakivaizdžiai studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriuje, taip pat baigė ...

                                               

Rasas Gofmanas

1978 m. baigė Jurbarko 1-ąją vidurinę mokyklą. 1978–1983 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete, mokslinis agronomas. 1983–1984 m. Mitkaičių Telšių raj. kolūkio vyriausiasis agronomas. 1984–1985 m. LLKJS Telšių rajono k ...

                                               

Julijonas Gravrogkas

1903 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1915 m. Petrogrado technologijos institutą. Mokytojavo Bologojės technikos mokykloje, buvo pašalintas dėl nepalankios caro valdžiai veiklos. Vėliau dirbo inžinieriumi Omske. 1917–1920 m. Bologojės technikos mokykl ...

                                               

Motiejus Gustaitis

Motiejus Gustaitis – Romos katalikų dvasininkas, kunigas, poetas, vertėjas, literatūros ir kultūros tyrinėtojas, pedagogas. Vienas iš pirmųjų poetų simbolistų.

                                               

Jurgis Gūžys

Vaikystėje daraktoriaus išmokytas skaityti lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai, lankė Aukštosios Panemunės pradžios mokyklą, paskui 1898–1900 m. tęsė mokslą Lomžos gubernijoje. 1900–1902 m. mokėsi Veiverių dviklasėje mokykloje prie mokytojų semina ...

                                               

Irina Ignatavičienė

1972–1978 m. mokėsi Vilniaus 36-ojoje vidurinėje mokykloje. 1978–1982 m. studijavo VPI, įgyjo matematikos mokytytojos specialybę, 2003 m. baigė VPU švietimo vadybos specialybę. 1982–1983 m. – Vilniaus 32-osios vidurinės mokyklos, 1983–1988 m. – V ...

                                               

Rimantas Indrišionis

Rimantas Indrišionis – aviamodeliuotojas, pedagogas. F1A klasės sklandytuvų modelių daugkartinis Lietuvos, Baltijos šalių, SSRS čempionas, Europos čempionato prizininkas.

                                               

Miša Jakobas

1971 m. baigė ŠPU, o 2005 m. – VPU magistrantūros studijas. Nuo 1989 m. dirba Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinėje mokykloje matematikos mokytoju, o 1991 m. tapo šios mokyklos direktoriumi. Nuo 2020 metų užima DG Avia Adminstracijos direktoriaus ...

                                               

Petras Januška

1955–1959 m. Panevėžio muzikos mokykloje mokėsi groti trombonu dėst. J. Narsutis ir V. Skeivela. Nuo 1959 m. Pasvalio vaikų muzikos mokyklos mokytojas, 1962–1976 m. direktorius. 1962–1967 m. choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo LSSR kon ...

                                               

Jūratė Jasiulionienė

Jūratė Jasiulionienė – Lietuvos pedagogė, Zarasų rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Donatas Juodelė

1987–1990 m. Jonavos 6-osios vidurinės mokyklos direktorius, nuo 1995 m. iki 1997 m. Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojas, nuo 1998 m. Kauno rajono savivaldybės sekretorius, nuo 2000 m. Utenos Dauniškio vidurinės mokyklos, nuo 2003 m. gi ...

                                               

Juozas Jurevičius

Vilniuje studijavo pedagogiką, psichologiją, istoriją. Dirbo pedagoginį darbą, 1944–1945 m. Juodupės ir 1945–1949 m. Pandėlio gimnazijų direktorius. Vėliau bendradarbiavo Radiofone – neetatinis talkininkas, literatūrinis redaktorius, redaktorius. ...

                                               

Zigmas Kalesinskas

1984 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. 1984 m. "Vilkijos ūkis" veterinarijos gydytojas. 1991 m. Dalios ir Zigmo Kalesinskų liaudies amatų mokyklos direktorius. 2016 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, kultūros va ...

                                               

Jonas Kartanas

1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1913–1915 m. mokytojavo Višakio Rūdos pradžios mokykloje. Pirmojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Rusiją. 1915–1918 m. – Penzos lietuvių mokyklos mokytojas. 1918 m. grįžęs į Lietuvą nuo 1918 m. iki ...

                                               

Alvydas Katinas

Alvydas Katinas – lietuvių kalbos mokytojas, savivaldybininkas, Lietuvos ir Utenos rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Alfonsas Kavoliūnas

Alfonsas Kavoliūnas – Lietuvos poetas, publicistas, pedagogas, mokyklos direktorius, partinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Jonas Kirlys

Studijavo Panevėžio mokytojų seminarijoje, Petrogrado mokytojų institute. 1911–1914 m. dirbo žurnalų "Lietuvos žinios" ir "Lietuvos ūkininkas", 1916–1917 m. – "Naujoji Lietuva", 1919 m. – "Švietimo reikalai" redakcijose. Nuo 1919 m. pradinių moky ...

                                               

Arūnas Kiulkis

1980 m. baigė Pilviškių vidurinę mokyklą. 1985 m. baigė Žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1994 m. Vilniaus pedagoginiame institute baigė geografiją. Nuo 1986 m. Pilviškių vidurinės mokyklos mokytojas, nuo 1995 m. Pilviškių vidurinės moky ...

                                               

Marija Klimaševska

1990–1995 m. mokėsi Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultete ir įgijo chemijos ir taikomųjų darbų mokytojos kvalifikaciją. 1995–1999 m. dirbo Vilniaus Lazdynų vidurinės mokyklos technologijų mokytoja, vyresniąja mokytoja. 1995–20 ...

                                               

Edvardas Kochas

1954–1965 m. mokėsi Luokės vidurinėje mokykloje, 1969–1975 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute Fizikos ir matematikos fakultete. 1966–1977 m. mokytojavo Telšių, Šiaulių ir Tauragės rajonuose. 1977–1978 m. Tauragės rajono švietimo skyria ...

                                               

Romualdas Kondrotas

Mokėsi Telšių 4-ojoje vidurinėje mokykloje ir vaikų muzikos mokykloje. Baigęs vidurinę mokyklą, 1969–1973 m. muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute diriguoti chorui mokė B. Razauskienė, Z. Barauskienė ir A. Jozėnas. Nuo 1 ...

                                               

Rūta Krasauskienė

1986 m. baigė Vilniaus 54-ąją vidurinę mokyklą, 1986–1992 m. studijavo LMA, 2001–2004 m. studijavo VPU edukologijos meninio ugdymo specialybę. 1988–1990 m. – Chorinio dainavimo mokyklos "Liepaitės" chormeisterė, 1989–1999 m. – Vilniaus "Sietuvos" ...

                                               

Tomas Kubilius

1988 m. baigė Vilniaus pedagogikos institutą, techninių disciplinų ir darbų mokytojas. 1988 m. Skuodo Pranciškaus Žadeikio vidurinės mokyklos mokytojas, 1998 m. Skuodo rajono Aleksndrijos pagrindinės mokyklos direktorius, 2003 m. Skuodo kaimo ver ...

                                               

Petras Kuizinas

1982 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, pradinių klasių mokytojas. 1992–2007 m. Telšių rajono Upynos pagrindinės mokyklos direktorius, 2007–2011 m. draudimo kompanijos "PZU Lietuva" Telšių skyriaus direktorius. Nuo 2007 m. Telšių rajono saviv ...

                                               

Albertas Lakštauskas

Albertas Lakštauskas – pedagogas, Lietuvos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Vaclovas Laukys

1972 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, kūno kultūros dėstytojas. Dabikinės specialiosios internatinės mokyklos, Dabikinės specialiojo ugdymo centro, Dabikinės specialiosios mokyklos direktorius. 1996 m. Lietuvos socialdemokratų partijos ...

                                               

Zita Lazdauskienė

Zita Petrokaitė-Lazdauskienė – pedagogė, Lietuvos ir Šilalės rajono politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Jonas Liesys

1978 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, kūno kultūros dėstytojas. 2004 m. apgynė mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 1973–1989 m. Rūdiškių vidurinės mokyklos fizinio lavinimo mokytojas, 1989–2008 m. mokyklos direktorius. 2008 m ...

                                               

Stasys Lapė

1981 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius. 2003 m. Šiaulių universitete baigė viešąjį administravimą. 1995–1997 m. Tauragės apskrities valdytojas, nuo 1998 m. Tauragės profesinio rengimo centro direktorius, 2006–2007 m. Jaunimo mok ...

                                               

Stasys Lisanka

1981 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, Techninių disciplinų ir darbų mokytojas. Vadoklių vidurinės mokyklos direktorius. 1993 m. Tėvynės sąjungos, 1999 m. Lietuvos liberalų sąjungos, 2002 m. Liberalų demokratų partijos Panevėžio ...

                                               

Algis Mačiulis

1973 m. baigė Šiaulių Juliaus Janonio vidurinę mokyklą, 1976 m. – Vilniaus pedagoginį institutą. 1976–1978 m. Vilniaus miesto Lenino rajono vaikų klubo prie Butų ūkio tarnybos vadovas. 1978–1983 m. Šiaulių rajono Gruzdžių Augustino Griciaus vidur ...

                                               

Ona Mačernienė

1956–1957 m. mokėsi Žvingių vidurinėje mokykloje, 1957–1960 m. – Stokaičių pradinėje mokykloje, 1960–1961 m. – Vizbarų septynmetėje mokykloje, 1961–1967 m. – Žygaičių vidurinėje mokykloje. 1973 m. baigė Vilniaus universiteto Matematikos ir mechan ...

                                               

Valerijus Makūnas

Valerijus Makūnas – pedagogas, Lietuvos ir Kauno rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Vladas Malcevičius

1943–1946 m. mokėsi Vembutų pradinėje mokykloje, 1946–1950 m. – Telšių Žemaitės vidurinėje mokykloje, 1950–1954 m. – Telšių pedagoginėje mokykloje. 1954–1959 m. studijavo VPI Fizikos ir matematikos fakultete. 1959–1961 m. Sedos vidurinės mokyklos ...

                                               

Stasys Markonis

1925 m. baigė Kauno kunigų seminariją, 1929 m. Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. 1937 m. atsisakė kunigystės. 1937–1939 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultete. Nuo 1944 m. Ukmergės gimnazijoje dėstė tiky ...

                                               

Danutė Martinkėnienė

Baigė Šiaulių Pedagoginį institutą, pradinių klasių mokytoja. 1976–1987 m. Papilio vidurinės mokyklos direktorė, 1998–2003 m. Kvetkų pagrindinės mokyklos direktorė, nuo 2003 m. mokytoja, Seimo nario padėjėja – sekretorė. Nuo 1990 m. Lietuvos demo ...

                                               

Ona Mašiotienė

Tėvai: Gustavas Brazauskas 1841–1906, dvarininkas, visuomenininkas ir Jadvyga Mikalauskaitė-Brazauskienė 1845–1915, dvarininkė, sukilėlių rėmėja. Augo 8 vaikų šeimoje su trim broliais ir keturiom seserimis, broliai: Bogdanas Brazauskas Bohdan Brz ...

                                               

Gediminas Matiekus

Gediminas Matiekus – pedagogas, Lietuvos ir Rokiškio rajono savivaldybės ūkio, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Visvaldas Matkevičius

1986 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, spec. pedagogas, 1998 m. baigė Kauno technologijos universitetą, personalo vadybos magistras. 1991-2003 m. Panevėžio specialiosios mokyklos direktorius. 2002–2003 m. Panevėžio miesto savivaldybės meras. ...

                                               

Juozas Mažeika (1952)

1982 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, treneris. 1974–1991 m. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojas. 1991–1997 m. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. ...

                                               

Biruta Mikienė

1959–1962 m. mokėsi Kretingos pradinėje mokykloje, 1962–1970 m. Kretingos vidurinėje mokykloje, 1970–1974 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1974–1980 m. Kretingos 2-osios 8-metės mokyklos mokytoja. 1980–1983 m. Kretingos 3-osios vidu ...

                                               

Kęstutis Miliauskas

1968 m. sidabro medaliu baigė Alytaus 1-ąją vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Leningrado universitetą, bet pablogėjus sveikatai grįžo į namus. Apie pusę metų dirbo mokytoju mažoje kaimo mokykloje. Pedagoginis darbas patiko, todėl 196 ...

                                               

Leonas Mišeikis

1979 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, kūno kultūros mokytojas. 2003 m. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos, nuo 2008 m. Vilkyškių vidurinės mokyklos direktorius. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, nuo 2005 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →