ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 53                                               

Lietuvos nacionalinis kultūros centras

Lietuvos nacionalinis kultūros centras – taikomojo mokslinio metodinio pobūdžio valstybės biudžetinė įstaiga, veikianti prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniuje, Sereikiškių parke, B. Radvilaitės g. 8.

                                               

Liepojos kultūros plėtojimo draugija

Liepojos kultūros plėtojimo draugija, iki 1923 m. Liepojos lietuvių draugija – Liepojos lietuvių kultūros ir švietimo visuomeninė organizacija, veikusi 1911–1930 m. Liepojoje.

                                               

Lietuvių draugija TSRS tautų kultūrai pažinti

Lietuvių draugija TSRS tautų kultūrai pažinti įkurta Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos pastangomis, iniciatoriai Kauno universiteto profesoriai Mykolas Biržiška, Vaclovas Biržiška, Paulius Galaunė, Ignas Jonynas, Vincas Krėvė, Balys Sruoga. ...

                                               

Lietuvių pašalpos draugija

Draugija nuo 1896 m. rengė lietuviškus vakarus. Turėjo chorą, kuriam iš pradžių vadovavo J. Petrulis, 1902–1915 m. – Juozas Dryja-Visockis ir dramos trupę, kuriai vadovavo režisierius Liudas Jakavičius. 1907 m. draugija įkūrė dviklasę mokyklą, vė ...

                                               

Lietuvių rašytojų draugija

Lietuvių rašytojų draugija – pirmoji savarankiška lietuviškai rašančių rašytojų, vertėjų, literatūros tyrėjų ir kritikų organizacija, 1932–1944 m. veikusi Lietuvoje, 1946–1949 m. Vokietijoje, nuo 1950 m. JAV.

                                               

Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga

Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga, nuo 1925 m. Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjunga – Lietuvos profesinė organizacija, 1922–1929 m. veikusi Kaune.

                                               

Lietuvos kultūros fondas

Lietuvos kultūros fondas – Lietuvos nevyriausybinis fondas, įsteigtas 1987 m. profesoriaus Česlovo Kudabos iniciatyva, pirmoji po 1940 m. TSRS okupacijos Lietuvoje įsteigta visuomeninė organizacija istorinio kultūrinio palikimo tyrimams remti.

                                               

Lietuvos radijo ir televizijos asociacija

Lietuvos radijo ir televizijos asociacija – asociacija, koordinuojanti Asociacijos narių veiklą, atstovaujanti Asociacijos narių interesams, vykdanti Asociacijos narių nustatytus tikslus, uždavinius bei funkcijas komercinės televizijos bei radijo ...

                                               

Lietuvos someljė asociacija

Lietuvos someljė asociacija – profesionalius someljė ir kt. vyno ekspertus vienijanti organizacija Lietuvoje. Lietuvos someljė asociacija nuo 2009 m. yra Tarptautinės someljė asociacijos ASI narė. Įkurta 2005 m. Nariai gali būti tik fiziniai asme ...

                                               

Literatiškoji komisija

Įkurta V. Kudirkos iniciatyva, vadovavo Jonas Jablonskis. Būrelio nariai: Motiejus Čepas, Mečislovas Davainis-Silvestraitis, Liudvika Didžiulienė, Antanas Krikščiukaitis-Aišbė, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Pranas Mašiotas, Adomas Sketeris ir ...

                                               

Palangos koncertų salė

Palangos koncertų salė – ištisus metus Palangos miesto centre veikiantis kultūros objektas su daugiafunkcine koncertų sale, tinkama įvairiems koncertams, festivaliams, televiziniams projektams, konferencijoms ir kitiems renginiams pravesti. Atida ...

                                               

Lietuvių PEN centras

Lietuvių PEN centras – Tarptautinio PEN klubo padalinys Lietuvoje. Tai lietuvių kalba kuriančių prozininkų, poetų, eseistų, dramaturgų, vertėjų, leidėjų, literatūros kritikų ir mokslininkų asociacija.

                                               

Punsko lietuvių kultūros namai

Punsko lietuvių kultūros namai – Lenkijos lietuvių kultūros įstaiga Punsko vietovėje, skirta puoselėti ir propaguoti krašto materialinę ir dvasinę etninę kultūrą. Direktorė Asta Pečiulienė.

                                               

Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga

Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga – Lietuvos visuomeninė kūrybinė organizacija, vienijanti provincijoje gyvenančius ir daugiausia apie kaimą rašančius kūrėjus, buveinė Jonavoje, Kauno g. 6.

                                               

Lietuvos rašytojų sąjunga

Lietuvos rašytojų sąjunga – visuomeninė organizacija Lietuvoje, atstovaujanti įvairių žanrų rašytojams ir koordinuojanti jų veiklą bei užsiimanti leidyba. Būstinė – Vilniuje. Šiuo pavadinimu veikia nuo 1989 m. Turi skyrius Kaune ir Klaipėdoje, le ...

                                               

Semeliškių kultūros klubas

Semeliškių kultūros klubas – nuo 1939 m. veikiantys kultūros namai, esantys Semeliškių miestelyje. 2008 m. kultūros namai buvo pervadinti į Semeliškių bendruomenės namus.

                                               

Šv. Kazimiero draugija

Šv. Kazimiero draugija – Lietuvos klierikų slaptas būrelis, veikęs nuo 1889 m. Kaune ir katalikų visuomeninė spaudos leidimo organizacija, veikusi 1905–1940 m. Kaune.

                                               

Tarptautinių kultūros programų centras

Tarptautinių kultūros programų centras - tai 2008 m. įkurta biudžetinė įstaiga, kuri koordinuoja Lietuvos dalyvavimą ES programose "Kultūra 2007", "Media 2007" ir "Europa piliečiams" bei vykdo Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje. Nuo 2014 m. TKPC ...

                                               

Lietuvos turizmo asociacija

Lietuvos turizmo asociacija įkurta 1991 m. Turi apie 90 narių 2008 m. Vienija kelionių organizavimo bendroves ir agentūras, transporto, turistų apgyvendinimo, reklamos įmones, turizmo specialistus rengiančias mokymo įstaigas. Lietuvos turizmo aso ...

                                               

Lietuvos turizmo draugija

Įkurta 1929 m. balandžio mėn. Kaune Mato Šalčiaus, Jono Vileišio ir kitų iniciatyva. Plačiau ėmė veikti tik nuo 1935 m., kai organizacijos Centro valdyba buvo sudaryta iš suinteresuotų žinybų – Vidaus reikalų, Finansų, Susisiekimo, Užsienio reika ...

                                               

Lietuvos turizmo plėtros agentūra

Lietuvos turizmo plėtros agentūra – Lietuvos viešoji įstaiga, skatinanti turizmą, veikianti Vilniuje, Teatro g. 9A – 11.

                                               

Žemaičių kultūros draugija

Žemaičių kultūros draugija – masiškiausia žemaičių visuomeninė kultūros organizacija, veikianti visoje Lietuvoje; centras Žemaitijos sostinėje Telšiuose, "Alkos" muziejuje.

                                               

Žemaičių senovės mėgėjų draugija Alka

Įkurta poeto P. Genio iniciatyva. Vadovavo valdyba – Pranas Genys, Telšių apskrities viršininkas Eugenijus Šalkauskas, M. Bartkus, R. Pukinskis, K. Sideravičius, vėliau dar kun. Antanas Juozapavičius, gyd. Jonas Mikulskis. 1932 m. buvo 26 nariai. ...

                                               

Žvejų rūmai

Klaipėdos miesto kultūros centras Žvejų rūmai – kultūros rūmai Klaipėdoje, Pempininkų mikrorajone. Adresas – Taikos pr. 70. Dirba 44 darbuotojai. 8 tūkst. kvadratinių metrų pastatas. Jame įsikūrę įvairios studijos, veikė sporto kompleksas. Žiūrov ...

                                               

Religija Lietuvoje

Lietuvoje religinių organizacijų veiklą nustato Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas, jame nustatoma, kad religija yra atskirta nuo valstybės, kartu pripažįstama kiekvieno žmogaus tikėjimo bei religinių apeigų laisvė.

                                               

Anastasijos judėjimas

Anastasijos judėjimas – apie 1997 m. Rusijoje susidaręs "Naujojo amžiaus" gamtinio dvasingumo judėjimas, pabrėžiantis aplinkosauginias idėjas. Judėjimo atstovai anastasininkai Vladimiro Megrė knygų serijos "Skambantys Rusijos kedrai" aprašytų idė ...

                                               

Islamas Lietuvoje

Islamas Lietuvoje, priešingai nei daugelyje Vakarų ar Šiaurės Europos šalių, žinomas jau nuo viduramžių. Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei apėmus dabartinės Ukrainos žemes, į jos valdas pateko ir dalis Krymo totorių, išpažįstančių islamą. Dalis ...

                                               

Būkime kartu

Būkime kartu – socialinis – informacinis – kultūrinis renginys. Tai labdaros koncertas ir apdovanojimai. "Būkime kartu" pradėtas rengti 2005 metais. Oganizatoriai – "Penktas kanalas" ir Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Renginys vyksta kiekvien ...

                                               

Palangos stinta

"Palangos stinta" – kasmetinis renginys Palangoje, J. Basanavičiaus g., rengiamas nuo 2004 m., viena iš linksmiausių pajūrio žiemos sezono atrakcijų. Šventės metu miesto svečiai gali susipažinti su vietos žvejiškomis tradicijomis, istorija bei ku ...

                                               

Paraštės (renginys)

2002-ųjų metų vasarą rasyk.lt autoriai pirmą kartą susitiko gyvai. Sambūris buvo pavadintas paprastai: "Kūrybos vakaras". Po keturių "Kūrybos vakarų" renginys "užaugo" ir senasis pavadinimas nebeatspindėjo jo esmės. Nuo 2004 metų kovo mėnesio "Kū ...

                                               

Sietynas (Šiauliai)

Sietynas – dvisavaitinis koperacijos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio judėjimo laikraštis, savivaldybės, kooperacijos, ūkio ir kultūros žurnalas, leistas 1919 m. lapkričio 25 d. – 1922 m. gruodžio 24 d. Šiauliuose.

                                               

Šviesa (Niujorkas)

Šviesa – JAV lietuvių visuomenės, kultūros, politikos, mokslo, meno ir literatūros trimėnesinis žurnalas, ėjęs 1934 m. vasario mėn. – 1980 m. sausio 3 d. Niujorke.

                                               

Žinyčia

Žinyčia – apšviestesniųjų lietuvių laikraštis, išeinąs neapribotame laike, katalikiškas, inteligentijai skirtas žurnalas, ėjęs 1900–1902 m. nereguliariai Tilžėje. Pirmasis lietuvių kultūros žurnalas Didžiajai Lietuvai.

                                               

Sportas Lietuvoje

Sportas Lietuvoje – Lietuvos kultūros dalis. Pagal 2018 m. KKSD duomenis, populiariausia Lietuvoje sportuojama sporto šaka tapo futbolas. Pastarasis su 25287 sportininkų aplenkė krepšinį, su 24832 sportuojančiųjų likusį antroje vietoje. Pastarosi ...

                                               

Lietuva 2015 m. Europos žaidynėse

Lietuvos sporto federacijos tinkamai nebuvo pasiruošusios kvalifikacijai į žaidynes kas labai atsiliepė Lietuvos delegacijos dydžiui. Lietuvos gimnastikos federacija nesukomplektavo komandų nei į vieną iš penkių gimnastikos kvalifikacinių turnyrų ...

                                               

Lietuva paralimpinėse žaidynėse

Lietuva paralimpinėse žaidynėse vasaros parolimpiadoje debiutavo 1992 m. Barselonoje, Ispanijoje. Pirmąją delegaciją sudarė keturi lengvaatlečiai, kurie visi pelnė bent vieną medalį Sigita Kriaučiūnienė pelnė keturis. Lietuva 1994 m. dalyvavo žie ...

                                               

Baltų vienybės diena

Baltų vienybės diena – Lietuvos ir Latvijos atmintina diena, minima rugsėjo 22 d., pažymint 1236 m. Saulės žemėje įvykusį Saulės mūšį, kuriame susivieniję žemaičiai ir žiemgaliai sumušė ir sunaikino į popiežiaus Grigaliaus IX 1236 m. vasario 19 d ...

                                               

Pelikso Bugailiškio premija

Pelikso Bugailiškio premija – Lietuvos nevalstybinė premija, kuri kasmet kovo 11 d., kai 1923 m. įsteigtas Šiaulių Aušros muziejus ir pagerbiant muziejaus steigėjo Pelikso Bugailiškio atminimą, įteikiama kraštotyrininkui, mokslininkui, muziejinin ...

                                               

Polifonija (choras)

Kolektyvas įkurtas 1974 m. gruodžio 31 d. Tai buvo pirmasis tuometinio senosios muzikos ansamblio koncertas, kuris išaugo į kasmet rengiamus naujametinius koncertus. Sigito Vaičiulionio įkurtas senosios muzikos ansamblis vienintelis Lietuvoje tad ...

                                               

Šiaulių kamerinis orkestras

Šiaulių kamerinis orkestras įkurtas 1989 m. iš iki tol gyvavusio Liaudies simfoninio orkestro. Jame groja artistai, dauguma mokęsi Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje, o dabar dirbantys miesto ir apskrities muzikos mokyklose mokytojais ir dė ...

                                               

Šiaulių literatų klubas "Verdenė"

Klubas įkurtas 1990 m., turi savo antspaudą, sąskaitą, klubo dainą. Vadovė - Eugenija Liumaitė. Dauguma klubo narių yra išleidę po kelias savo autorines knygas. Išleistos klubo narių kūrybos 3 bendros knygos: "Prie tėvonijos šaltinio" - 1992, "Pe ...

                                               

Vaiguva (ansamblis)

Į "Vaiguvą" ateina ŠU įvairių fakultetų studentai, besidomintys etnine kultūra, ypač autentišku liaudies menu: norintys dainuoti, šokti, groti, susipažinti su tradiciniais amatais.

                                               

Gegužinė

Pradžią Lietuvos gegužinėms davė feodalinių laikų mokyklos. Kasmet gegužės pradžioje jos rengdavo iškilmingas išvykas į gamtą. Aikštė, kurioje vykdavo gegužinė, buvo apsmaigstoma berželiais, įtaisomi žolynais ir gėlėmis papuošti vartai. Ilgainiui ...

                                               

Keturiasdešimties paukščių diena

Keturiasdešimties paukščių diena – kasmet kovo 10 d. Lietuvoje minima diena, simbolizuojanti paukščių parskridimą. Tikima, kad šią dieną jau būna sugrįžę svetur žiemojusių 40 paukščių rūšių. Ši data siejama su masiniu paukščių parskridimu. Šiuo m ...

                                               

Lietuvių tradicijos ir papročiai

Pirmykščiai žmonės buvo sukūrę nemažai švenčių, kurios buvo grupuojamos į dvi grupes: vieną jų sudarė šventės, kurių laikas derinamas su astronominiais ritmais ir yra vadinamos kalendorinėmis; antros – susijusios su lauko darbų pradžia ir pabaiga ...

                                               

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena – viena iš Lietuvos valstybinių švenčių. Minima kovo 11 d., pažymint 1990 m. tą dieną Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pasirašytą Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Tai viena iš trijų pag ...

                                               

Pempės diena

Pempės diena – gilias tradicijas lietuvių kultūroje turinti pavasario šventė, vykstanti kovo 19-ąją, per Juozapines, kuomet parskrenda pempės. Atėjus krikščionybei, su šia švente sutapatintos šv. Juozapo varduvės. Pempė laikoma atbundančios gamto ...

                                               

Policijos diena

Angelų sargų šventė atsirado XVII a. Ispanijoje ir Prancūzijoje, ji buvo minima pirmąjį rugsėjo sekmadienį. XVII a. pabaigoje ją visos katalikų bažnyčios švente padarė popiežius Klemensas X, bet perkėlė į spalio 2 d. Angelai sargai suvokiami kaip ...

                                               

Šyvio šokdinimas

Šyvio šokdinimu vadinama Gražiškiuose tarp Kalėdų ir Trijų Karalių švenčiama šventė, kurios metu įvairūs persirengėliai lanko gyventojų sodybas ir atlieka jiems būdingus vaidmenis. Šyvio šokdinimas priskiriamas Užgavėnių švenčių ciklui. Šventė bu ...

                                               

Tarptautinė darbo diena

Tarptautinė darbo diena švenčiama gegužės 1 d. Tarptautinės darbininkų dienos istorija siekia 1886 m. Tų metų gegužės 1 d. Čikagos miesto policija malšino darbininkų demonstraciją, kurios metu darbininkai reikalavo sutrumpinti darbo laiką iki 8 v ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →