ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 52                                               

Zenitas (knygų serija)

Zenitas – mokslinės fantastikos knygų serija, ėjusi Lietuvoje nuo 1971 iki 1992 m. Leido leidyklos "Vaga" ir "Vyturys". Iš viso pasirodė 53 įvairių autorių, įskaitant Žiulio Verno, Herberto Džordžo Velso, Aizeko Azimovo, Artūro Klarko, Stanislavo ...

                                               

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Lietuvos kultūros tyrimų institutas – Lietuvos filosofijos ir sociologijos mokslinių tyrimų centras, nuo 1977 veikiantis Vilniuje, Saltoniškių g. 58. Įkurtas vietoje 1969 m. įkurto Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto Filosofijos, teisė ...

                                               

Blukis

Blukis – tai rąstagalys, trinka, kaladė ar kelmas. Pats žodis yra skolinys iš vokiečių Block, reiškiančio rąstagalį, trinką ir kt. Blukis kartais mėginamas sieti su lietuvių veiksmažodžiu blukti tirpti, nykti arba blungti gerėti, tačiau žodžio ki ...

                                               

Klojimo teatras

Klojimo teatras – teatras Lietuvoje, spektakliai ir koncertai klojimuose lietuvių tautinio atgimimo laikotarpiu, nuo XIX a. pab. iki Pirmojo pasaulinio karo.

                                               

Lietuviškas vakaras

Lietuviškieji vakarai – masinis lietuvių scenos mėgėjų sąjūdis, plitęs Lietuvoje ir išeivijoje, glaudžiai susijęs su lietuvių tautinio išsivaduojamojo judėjimo pakilimu, trukęs apie trisdešimt metų. Šių dienų mokslininkai lietuviškuosius vakarus ...

                                               

Lietuvių tautosaka

Iš tolimųjų laikų liko tik žinių nuotrupos apie baltų ir konkrečiai - lietuvių tautosaką bei su ja susijusius papročius - atsitiktinės pastabos kronikose, metraščiuose, kelionių ar papročių aprašymuose. Pirmieji įsimintini tautosakos gyvavimą liu ...

                                               

Senovės dienos

Senovės dienos – tarpukario Lietuvoje, Dzūkijoje, vykusios masinės liaudies meno šventės, pasižymėjusios unikaliu etnografiškumu, liaudies sukurtų materialinės ir dvasinės kultūros turtų demonstracija. Senovės dienos 1935–1938 m. surengtos Merkin ...

                                               

Algirdas (vardas)

Algirdas – lietuviškas vyriškas vardas, kilęs iš lietuviškų žodžių šaknų "al" ir "gird", reiškiančių "visą girdintis". Vardadienis vasario 11 d. ir liepos 9 d.

                                               

Algis (vardas)

Algis – vyriškas lietuviškas vardas, trumpinys iš Algimantas, Algirdas, Algvilas arba savarankiškas vardas iš lietuvių mitologijos. Moteriški vardų variantai: Algė Vardadieniai: sausio 9 Algis Zaboras Algis Bulsis Algis Kregždė Algis Aliukevičius ...

                                               

Audronė

Audronė – moteriškas lietuviškas vardas, kilęs iš žodžio audra + priesaga. Vyriški vardų variantai: Audronius, Audronis Vardadieniai: gruodžio 16 Vardas neretai maišomas su kitais tos pačios šaknies vardais: Audrė, Audra.

                                               

Austėja

Austėja lietuvių mitologijoje – spėjama bičių deivė, šeimos gausintoja, ištekančių ir nėščių moterų globėja. Ši numanoma deivė minima tik vieninteliame šaltinyje – abejotiname J. Lasickio žemaičių dievų sąraše. Jos neliudija ir tautosaka.

                                               

Gailius

Gailius – vyriškas vardas, moteriška šio vardo forma Gailutė arba Gailiūtė. Vardadienis: sausio 2 d. Šį vardą turi šie garsesni asmenys: Petras Gailius Adomėnas g. 1936 – Lietuvos informatikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras; Gailius ...

                                               

Gintaras (vardas)

Gintaras - vyriškas lietuviškas vardas. Moteriška šio vardo forma - Gintarė. Šiuos vardus turintys žmonės vardadienius švenčia gegužės 14-ąją. Astrologai teigia, kad žmones, kurių vardai Gintaras arba Gintarė globoja mėnulis, o jiems sėkmingiausi ...

                                               

Jūratė (vardas)

Jūratė – lietuviškas moteriškas vardas. Kilo nuo lietuvių mitologinės deivės Jūratės, o išpopuliarėjo Maironio baladės "Jūratė ir Kastytis" dėka. Pats žodis "Jūratė" yra vedinys nuo jūra > Jūraitė. Vardadienis – balandžio 12 d. Iš šio vardo ki ...

                                               

Kęstutis (vardas)

Kęstutis – vyriškas lietuviškas vardas. Kilęs iš liet. kęsti. Žinomiausias vardo turėtojas – Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis. Rusiška vardo forma – rus. Кейстут, lenkiška – lenk. Kiejstut,

                                               

Mantas

Mantas – baltiškos kilmės vyriškas vardas. Kildinamas iš prūs. Mānts. Kronikose fiksuoti suvokietinti vardo variantai Monte ir Montemin. Išnykus prūsų kalbai, originali vardo versija nugrimzdo į užmarštį. Atgimė ir išpopuliarėjo po 1972 m. Lietuv ...

                                               

Medeina

Medeina – lietuvių miško deivė. Neretai tapatinama su Žvorūna. XIII a. šaltiniuose minima kaip stipriai militarizuoto lietuvių panteono dievų kaip vienintelė deivė. Pasak Ipatijaus metraščio jai aukojo Mindaugas, ir jos patekimas į dievų panteoną ...

                                               

Neringa (vardas)

Neringa – lietuviškas moteriškas vardas. Kildinamas iš baltiško žodžio nerija, reiškiančio ilgą pusiasalį vokiško varianto Neringe, Nerunge, Nehrung.

                                               

Raminta

Raminta – lietuviškas moteriškas vardas. Yra ir vyriškas šio vardo variantas – Ramintas. Vardas kilęs nuo žodžio "ramus, ramaus būdo". Vardadienis – kovo 6 d.

                                               

Šarūnas

Šarūnas – lietuviškas vardas. Kilęs iš senosios lietuvių kalbos žodžio šarus – "greitas". Išpopuliarėjo po Vinco Krėvės Mickevičiaus apsakymo "Šarūnas" apie legendinį Merkinės kunigaikštį. Moteriška vardo forma – Šarūnė. Vardadieniai – sausio 24 ...

                                               

Tautvydas

Tautvydas – lietuviškas vyriškas vardas, sudarytas iš taut– tauta ir vyd– išvydo. Sutrumpintas variantas – Tautvis. Vardadienis – rugsėjo 28 d. Mot. variantas Tautvydė, Tautvyda, Tautvė. Vardadieniai – vasario 16 d. ir balandžio 23 d.

                                               

Vytautas (vardas)

Apie kitas žodžio Vytautas reikšmes skaitykite straipsnyje "Vytautas reikšmės". Vytautas – lietuviškas vyriškas vardas. Mot. variantas – Vytautė. Reikšmė: vyd – taut – "išvydęs tautą", "išvydo tautą". Vardadienis – sausio 5 d. Sutrumpinimas Vytas ...

                                               

Žygimantas

Žygimantas – dvikamienis baltiškos kilmės vardas sudarytas iš šaknies žyg ir man- siejamos su liet. žodžiais žygis ; žygiuoti bei manyti ; mąstyti ; sumanus. 1990–2013 m. laikotarpiu suteikti 2422 vardai.

                                               

Povilas Dirgėla

Tapo nuo vaikystės. Mokėsi Dailės mokyklos vakariniame skyriuje. Vėliau studijavo Vilniaus universiteto VU Filologijos fakultete, diplomuotas filologas.

                                               

Česlovas Janušas

Nuo 1922 m. gyveno Lietuvoje. 1931 m. baigė Kauno meno mokyklą. 1931–1933 m. dirbo Pasvalio aukštesniojoje prekybos mokykloje, 1933–1937 m. Kauno 6-oje gimnazijoje, Valstybės teatre Kaune. Nuo 1937 m. dėstė Kauno dailiųjų amatų mokykloje, 1940–19 ...

                                               

Ignas Pikturna

Ignas Pikturna – Lietuvos rašytojas marinistas, publicistas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas.

                                               

Lietuvių meno kūrėjų draugija

Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune, oficialiai likviduota 1934 m.

                                               

Lietuvos bažnytinis menas

Lietuvos bažnytinis menas – sustiprėjo ir subrendo XVII – XVIII a., kai Lietuvoje sustiprėjo vienuolių ordinai. Lietuvos bažnytiniame mene ypatinga pagarba reiškiama Švenčiausiajai Mergelei Marijai bei kenčiančiam Kristui.

                                               

Lietuvių mitologija

Lietuvių mitologija yra humanitarinių mokslų šaka, tirianti mitus, legendas, pasakas ir kt., taip pat "mitologija" gali reikšti mitų visumą. Lietuvių mitologija nepainiotina su Senovės lietuvių religija, nes religija nėra mokslo šaka.

                                               

Anafielas

Anafielas – vėlyvuosiuose šaltiniuose minimas kaip kalnas, į kurį turi kopti mirusieji, naudodami savo ir žvėrių nagus. Tai teigia T. Narbutas, kad šį tikėjimą užrašęs, remdamasis Kretingos apylinkėse surinktomis žiniomis. Šis kalnas minimas liet ...

                                               

Blindė

Paplitusi Europoje, Vakarų, bei Vidurinėje Azijoje. Natūraliai gamtoje paplitusi ir Lietuvoje, tai vietinė Lietuvos augalų rūšis. Labai dažna miškuose, kirtimuose, jaunuolynuose, paupiuose, drėgnokose pievose. Kartais auginama prie sodybų.

                                               

Dausos

Dausos – senovės lietuvių mitologijoje pomirtinio gyvenimo vieta. Minima kaip protėvių buveinė, kurioje gyvena mirusių vėlės bei žiemoja paukščiai. Ši vieta yra Dangaus Dievo buveinė ar esančios netoli jo. Vėlesniuose šaltiniuose dėl krikščionybė ...

                                               

Dievogalos Švento Jono upelis

Dievogalos Švento Jono upelis – nedidelis upelis, šventvietė Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, Dievogalos kaime, Nemuno slėnio pakraštyje, į pietus nuo kelio 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai.

                                               

Gyvybės vanduo

Gyvybės vanduo – lietuvių tautosakoje plačiai žinomas vadinamasis gyvybės vanduo, apgaubtas paslaptingumo, sakrališkumo, magijos, laikomas gyvybės pradu. Pirminė gyvybės vandens buveinė buvusi po stovinčiu prie Kosminio medžio didžiuliu akmeniu, ...

                                               

Lizdeika

Lizdeika – istorinio rašytinio padavimo apie Vilniaus miesto įkūrimą veikėjas – krivis, išaiškinęs didžiajam kunigaikščiui Gediminui sapną apie Geležinį vilką. Lizdeika minimas Lietuvos metraščiuose XVI a. Išsamesnę legendą apie Lizdeiką pateikia ...

                                               

Skalsa

Skalsa senovės lietuvių mitologijoje – gausos, palaimos, pilnatvės sąvoka. Vietomis skalsą kaip deivę mini Matas Pretorijus, vėliau deivę mini Jokūbas Brodovskis ir Pilypas Ruigys. Skalsos deivei buvo skirta speciali šventė. Skalsa buvo lyginama ...

                                               

Sovijus

Kalbininkų manymu, vardas Sovijus etimologiškai aiškintinas, kaip šovėjas pašauti į krosnį. Yra ir kitokių nuomonių, tačiau nė viena jų nėra visiškai patikima. Mitą plačiai nagrinėjo Algirdas Julius Greimas, Bronys Savukynas, Gintaras Beresnevičius.

                                               

Šventaragis

Šventaragis – lietuvių mitologinis kunigaikštis, Utenio sūnus, po mirties sudegintas Neries ir Vilnios santakoje. Kartu su kunigakščiu sudegintas jo sakalas, žirgas, vergas ir kurtas. Šventaragis laikomas papročio, šioje vietoje deginti Didžiųjų ...

                                               

Žvainių Gaidžio kalnas

Gaidžio kalnas – mitologinė kalva šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Žvainiuose, Salanto kairiajame krante.

                                               

Birutė (draugija)

Įkurta Tilžėje, iniciatoriai Martynas Jankus, Jurgis Mikšas, Kristupas Voska, Ernestas Vejeris. Tikslas – leisti mokslo knygas, steigti lietuvių biblioteką, muziejų, kaupti lietuvių tautosaką, etnografinę, archeologinę medžiagą, rengti susirinkim ...

                                               

Čikagos lituanistinė mokykla

Čikagos lituanistinė mokykla atvėrė duris 1992 m., sujungus Kristijono Donelaičio, Čikagos aukštesniosios bei Dariaus ir Girėno lituanistines mokyklas. Nuo pat įkūrimo iki 2012 m. mokyklai vadovavo direktorė Jūratė Dovilienė. Dabartinė mokyklos v ...

                                               

Dvylika Vilniaus apaštalų

Dvylika Vilniaus apaštalų – 1895–1904 m. Vilniuje veikusi slapta lietuvių inteligentų kultūrinė draugija. Įkurta J. Ambraziejaus, D. Malinausko ir P. Matulionio iniciatyva. Iš pradžių buvo 12 narių, vien vyrų iš to kilo ir pavadinimas, vėliau buv ...

                                               

Elektrėnų kultūros centras

Elektrėnų kultūros centras – kultūros centras, esantis Elektrėnuose. Nuo 2014 m. gegužės 1 d. tai yra biudžetinė Elektrėnų savivaldybės įstaiga. Elektrėnų savivaldybės kultūros centras įkurtas 2000 m. liepos 1 d. anksčiau buvo kultūros namai. Kul ...

                                               

Factum

"Factum" – 1991 m. įkurta agentūra, kuri kaupia, tiria ir registruoja Lietuvos rekordus. Agentūra "Factum" įkurta prie Lietuvos kultūros fondo 1991 m. sausio 11 d. Vilniuje, nors agentūros veikla pradėta anksčiau.

                                               

Gumbinės lietuvių draugija

Draugiją įsteigė Jokūbas Stikliorius, vėliau draugijos sekretorius. Gumbinės lietuvių draugija rengė šventes ir koncertus, vakarus. Juose vaidino draugijos scenos mėgėjų trupė, dainavo choras, koncertuodavo Giedotojų draugija, merginų choras iš D ...

                                               

Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras

Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras – didžiausia Jonavos rajono kultūrines paslaugas teikianti organizacija. JKC turi 11 filialų rajono seniūnijose. 2017 metais kultūros centro padaliniais tapo Krašto muziejus ir Savivaldybės teatras. Ad ...

                                               

Lietuvos kino mėgėjų sąjunga

Lietuvos kino mėgėjų sąjunga – Lietuvos visuomeninė organizacija, vienijanti kino meno kūrėjus mėgėjus, veikianti Vilniuje, Vasario 16-osios g. 13 / Šermukšnių g. 1, ten pat, kur ir profesionalų organizacija Lietuvos kinematografininkų sąjunga.

                                               

Lietuviškų knygynėlių draugija

Įsteigta P. Bugailiškio iniciatyva, jam talkino Marija Šlapelienė. Draugiją globojo, rėmė ir jos veiklą propagavo savaitraščių "Lietuvos ūkininkas", "Žarija" redakcijos. 1905 m. buvo 34, 1906 m. – 39 nariai. Draugija steigė kilnojamąsias bibliote ...

                                               

Kultūra (bendrovė)

Bendrovė Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kooperacijos departamente įregistruota 1920 m. lapkričio 26 d. Bendrovės valdybą sudarė Peliksas Bugailiškis, pirmininkas 1920–1925 m., sekretorius Stasys Brašiškis, nariai – Kipras Bielinis, Fe ...

                                               

Lietuvos kultūros centrų asociacija

Lietuvos kultūros centrų asociacija įkurta 2003 m. Vilniuje. Turi 140 narių 2008 m. Atstovauja kultūros centrams ir rūmams, koordinuoja jų veiklą, rūpinasi jų integravimu į įvairius šalies ir tarptautinius projektus, pristatymu Lietuvoje ir užsie ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →