ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 134                                               

Rima Giržadienė

1973 m. baigė Rokiškio kultūros mokyklą ir pradėjo dirbti Šiaulių 2-oje masinėje bibliotekoje Abonemento skyriaus vedėja. Nuo 1989 m. vadovauja Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriui. Inicijavo parod ...

                                               

Gotfrydas Ernestas Grodekas

Gotfrydas Ernestas Grodekas – Vilniaus universiteto profesorius, filologas, klasikinės filologijos Lietuvoje kūrėjas, ilgametis Vilniaus universiteto bibliotekos direktorius.

                                               

Laimonas Inis

Mokėsi Kentaučių pradinėje, vėliau Židikų vidurinėje mokykloje. 1956 m. baigė Vilniaus bibliotekininkystės technikumą. 1956–1958 m. Skuodo rajono bibliotekos vedėjas. 1958–1959 m. Skuodo rajono komjaunimo komiteto instruktorius. 1959–1960 m. Skuo ...

                                               

Kazys Jankauskas

Pirmojo pasaulinio karo metais su tėvais atsidūrė Rostove prie Dono. 1921–1929 m. dirbo geležinkelio darbininku, kelio meistro raštininku, mokėsi Šiaulių suaugusiųjų gimnazijoje. 1929–1943 m. Vytauto Didžiojo universitete iki 1930 m. Lietuvos uni ...

                                               

Adomas Benediktas Jocheris

1807–1811 m. Vilniaus universitete studijavo filosofiją ir istoriją. 1811–1827 m. ir 1842–1856 m. dirbo privačiu mokytoju. 1827–1832 m. Vilniaus universitete dėstė lotynų kalbą, universitetą uždarius – 1832–1840 m. Vilniaus medicinos-chirurgijos ...

                                               

Genovaitė Juodpalytė

1953 m. baigė istorijos specialybę Vilniaus pedagoginiame institute. 1949-1981 m. Lietuvos knygų rūmų bibliografė, 1972-1981 m. – Retrospektyvinės nacionalinės bibliografijos skyriaus vedėja. Iki 2003 m. dirbo Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibl ...

                                               

Benjaminas Kaluškevičius

Baigė Būdviečio pradžios mokyklą. Vėliau mokėsi Rudaminoje, Kalvarijoje, Marijampolės mokytojų seminarijoje. 1973 m. Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete įgijo bibliotekininko-bibliografo specialybę. 1952–1953 m. Vainiūnų septynmetės ...

                                               

Marius Katiliškis

Tėvai kilę nuo Žagariškių. Būsimasis rašytojas gimė Gruzdžių miestelyje, bet vaikystę ir ankstyvąją jaunystę praleido Katiliškių kaime iš šio pavadinimo ir kilo pseudonimas, už poros kilometrų nuo Žagarės. Marius buvo devintas vaikas iš vienuolik ...

                                               

Birutė Knizikevičienė

Mokėsi Joniškio Aušros gimnazijoje. 1940 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Iki 1944 m. mokytojavo įvairiose Lietuvos vietose. Nuo 1951 m. Šiaulių viešosios bibliotekos dabar Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka bibliografė. Organizavo ...

                                               

Kazimieras Kontrimas

Kazimieras Kontrimas mokėsi Vilniaus gimnazijoje. Jis dalyvavo 1794 m. sukilime, tačiau išvengė represijų. Kazimieras Kontrimas studijavo Vilniaus universitete. Baigęs universitetą, 1803–1808 m. ir 1814–1824 m. ėjo Vilniaus universiteto bibliotek ...

                                               

Irena Krivienė

1976–1982 m. studijavo Vilniaus universitete, kur įgijo filologės, vokiečių kalbos dėstytojos kvalifikaciją. 1976 m. pradėjo dirbti Vilniaus universiteto bibliotekoje. 1994–2006 m. buvo bibliotekos generalinės direktorės pavaduotoja. 2004–2006 m. ...

                                               

Janina Macukonienė

Gimė ir augo valstiečių šeimoje. Mokėsi Vaitakiemio pradinėje mokykloje, 1975 m. baigė Punsko licėjų. Studijavo bibliotekininkystę ir informatiką Lodzės universitete. Baigusi dirbo Seinų pedagoginėje bibliotekoje, Punsko licėjuje, Punsko pradžios ...

                                               

Janina Matulienė

Dirbo Šilalės rajono bibliotekos skaityklos vedėja, Raseinių rajono bibliotekos kilnojamojo fondo vedėja, 1962-1967 m. - Kėdainių rajoninės bibliotekos abonemento vedėja, Vėliau dirbdama tęsė studijas Vilniaus valstybiniame universitete, kurį sėk ...

                                               

Jonas Minius

1913 m. įstojo į Odesos karo mokyklą, paskui išėjo savanoriu į frontą. Nuo 1918 m. gyveno Rusijoje ir bendradarbiavo laikraščiuose "Krasnaja gazeta", "Severnaja komuna" bei RKP b lietuvių sekcijų Centro biuro laikraštyje "Raudonoji vėliava". 1922 ...

                                               

Vita Mozūraitė

Nuo 1991 m. dėstė VU Komunikacijos fakultete. 1993 m. apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją "Vaikų knygos leidyba Lietuvoje 1940–1990 m." Stažavosi užsienyje: 1994 m. Danijos karališkoje bibliotekininkystės mokykloje, 1994 m. Estijos nacio ...

                                               

Salomėja Nasvytytė-Valiukienė

Tėvas gydytojas Motiejus Nasvytis 1890–1971, motina Salomėja Banaitytė 1892–1971, seserys Danutė Marija Nasvytytė 1916–1983 ir Giedra Gudauskienė 1923–2006. 1937 m. baigė Kauno "Aušros" gimnaziją. 1937–1939 m. Vytauto Didžiojo universitete studij ...

                                               

Nijolė Petraitytė

1979 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Šiaulių pedagoginiame institute. Nuo 1982 m. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė. Lietuvos bibliotekininkų, Lietuvos kraštotyros ir Knygnešio draugijų narė. Dalyvavo Li ...

                                               

Eugenija Rimkūnienė

1967 m. baigė Vilniaus universitete. 1967–1983 m. Šiaulių viešosios bibliotekos dabar Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliografė, 1984–1989 m. Kraštotyros skyriaus vadovė, 1989–2005 m. bibliotekos dire ...

                                               

Aleksandras Ružancovas

Su bibliografijos pagrindais susipažino Maskvos universitete. Pirmojo pasaulinio karo metu baigė karo mokyklą. Nuo 1919 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, dalyvavo kautynėse. Nuo 1923 m. Lietuvos kariuomenės Centrinės bibliotekos viršininkas, Liet ...

                                               

Irena Sapiegaitė-Butkienė

1957 m. baigė Lazdijų vidurinę mokyklą ir kurį laiką dirbo Aštriosios Kirsnos kaimo bibliotekoje. 1960–1965 m. studijavo Vilniaus universitete. 1965 m. pradėjo dirbti Šiaulių viešojoje bibliotekos dab. Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka ...

                                               

Antanina Šalkauskaitė

Gimė gydytojo Julijono Šalkauskio ir Barboros Goštautaitės 9 vaikų šeimoje. Broliai teisininkas, profesorius Kazys Šalkauskis, filosofas, pedagogas Stasys Šalkauskis, sesuo Felicija Šalkauskaitė. 1902 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. 1902–19 ...

                                               

Felicija Šalkauskaitė

Gimė gydytojo Julijono Šalkauskio ir Barboros Goštautaitės 9 vaikų šeimoje. Sesuo Antanina Šalkauskaitė, broliai teisininkas, profesorius Kazys Šalkauskis, filosofas, pedagogas Stasys Šalkauskis. 1909 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. 1913 m. ...

                                               

Aldona Šiaulienė

1965–1970 m. Vilniaus universitete studijavo anglų filologiją. Nuo 1970 m. mokytojavo Šiaulių miesto mokyklose. Nuo 1975 m. Šiaulių viešosios bibliotekos dabar Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka vyr. bibliotekininkė, nuo 1986 m. – Vaikų ...

                                               

Ona Šimaitė

Ona Šimaitė – Vilniaus universiteto bibliotekininkė, pasinaudojusi savo tarnyba gelbėti žydus Antrojo pasaulinio karo metu. O. Šimaitė patekdavo į Vilnios getą tvirtindama, kad turi atsiimti knygas iš žydų studentų. Ji įnešdavo maisto ir kitų dai ...

                                               

Janina Šimkuvienė

1971 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklą. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyr. bibliotekininkė. LGGRTC aukų rėmimo ir įamžinimo fondo valdybos narė. 2002–2006 m. Lietuvos liberalų sąjungos narė. 2006–2011 m. partijos Tva ...

                                               

Aldona Taurienė

1956–1967 m. mokėsi Žiežmarių vidurinėje mokykloje, 1968–1974 m. studijavo Vilniaus universitete, bibliotekininkė-bibliografė. 1967–1972 m. Kaišiadorių vaikų bibliotekos bibliotekininkė, skaityklos vedėja, 1972–1975 m. Kaišiadorių rajono Kultūros ...

                                               

Jurgis Tornau

Jurgis Tornau – Lietuvos vokiečių kilmės teisininkas, literatūros tyrinėtojas, prozininkas, Vilniaus universiteto bibliotekos ilgametis direktorius, nusipelnęs kultūros darbuotojas.

                                               

Petras Vaičiūnas

Petras Vaičiūnas – XX a. pirmosios pusės lietuvių poetas, dramaturgas ir vertėjas. Žmona – aktorė Teofilija Dragūnaitė-Vaičiūnienė.

                                               

Aldona Vaišvilienė

1948 m. baigė Pasvalio gimnaziją. Nuo 1952 m. gyveno Šiauliuose, nuo 1953 m. Šiaulių viešosios bibliotekos dabar Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka bibliotekininkė. Dirbdama studijavo bibliotekininkystę Vilniaus universitete. Baigė 1960 ...

                                               

Daiva Vaitkevičiūtė

Daiva Vaitkevičiūtė-Rekašienė – Lietuvos žurnalistė, rašytoja prozininkė, meilės romanų autorė, lietuviškų serialų scenarijų kūrėja.

                                               

Rūta Žirgulytė

1974–1979 m. studijavo Vilniaus universitete. Nuo 1979 m. Šiaulių viešosios bibliotekos dabar Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka bibliotekininkė, 1979–1984 m. buvo mokslinė sekretorė, nuo 1984 m. direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams ...

                                               

Juozapas Ambraziejus-Ambrozevičius

Juozapas Ambraziejus-Ambrozevičius – Romos katalikų kunigas, chorvedys, dainininkas, kompozitorius, poetas, bitininkas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas.

                                               

Jonas Balžekas

1945 m. baigė Ukmergės gimnaziją, 1950 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. 1950 m. Kauno sodininkystės ir daržininkystės technikumo dėstytojas. 1950–1953 m. LŽŪA aspirantas. 1953–1955 m. LŽŪA dėstytojas. 1954 m. LŽŪA apgynė ž ...

                                               

Juozapas Galeckas

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1894 m. rugsėjo 10 d. Tais pačiais metais paskirtas vikaru į Aukštąją Panemunę, nuo 1896 m. vikaravo Lazdijuose, 1898 m. –Sniadave, 1899 m. – Raigarde, 1900 m. – Zam ...

                                               

Feliksas Galminas

Žemės ūkio darbininkas, siuvėjas. 1887 m. pradėjo gabenti draudžiamąją lietuvišką spaudą. Bendradarbiavo su knygnešiais D. Bubėnu ir F. Petravičiumi. Iš Mažosios Lietuvos lietuviškos spaudos parsinešdavo kas mėnesį. Platindavo Telšių ir Šiaulių a ...

                                               

Petras Gudelis

Petras Gudelis – knygnešys valstietis. Spaudos gabenimą iš Tilžės ir platinimą pradėjo apie 1889 m., paragintas Žaslių klebono Kazimiero Kybelio. Į ten vykdavo 2-3 kartus per metus ir parveždavo maldaknygių, laikraščių, kalendorių, knygelių, kuri ...

                                               

Tadeušas Pavlovskis

1975 m. baigė Vilniaus agrozootechnikumą, mechanikas, 1982–1986 m. mokėsi Vilniaus milicijos mokykloje. Nuo 1990 m. Trakų rajono savivaldybės admininstracijos Rūdiškių seniūnijos seniūnas. 1979–1990 m. Lietuvos komunistų partijos narys. Nuo 1999 ...

                                               

Jeronimas Pečkaitis

Jeronimas Jonas Pečkaitis – Romos katalikų kunigas, vienuolis pranciškonas, tretininkų organizatorius, žurnalo "Šv. Pranciškaus varpelis" steigėjas ir redaktorius, Lietuvos bitininkų draugijos ir mokyklos įkūrėjas.

                                               

Raimundas Samulevičius

Raimundas Samulevičius – Lietuvos dramaturgas, prozininkas. Dailininko Antano Samuolio sūnėnas, tautodailininkės Stasės Samulevičienės sūnus.

                                               

Šatrijos Ragana

Rašytoja gimė Medingėnų dvare dab. Rietavo savivaldybė savo motinos Stanislavos Šiukštaitės tėviškėje. Iki dešimties metų Marija augo Labūnavos dvare dab. Kelmės raj., Kolainių apyl. Stanislava ir Anupras Pečkauskai buvo apsišvietę dvarininkai, k ...

                                               

Henrikas Tamulis

1956 m. baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą. 1961 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius statybininkas. 1961–1964 m. dirbo meistru, vėliau – darbų vykdytoju Santechnikos darbų tresto 58-oje Statybos montavimo valdyboje. 1964–19 ...

                                               

Adulfas Abrutis

1969 m. baigė Kretingos vidurinę mokyklą. 1974 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universitetą, 1975–1979 m. Vilniaus universiteto aspirantas, 1980 m. apgynė chemijos mokslų kandidato disertaciją analizinė chemija "Spektrofotometrinis stibio reakcijų ...

                                               

Zenonas Alaunė

Zenonas Alaunė – Vilniaus universiteto Chemijos instituto sektoriaus vadovas, chemijos mokslų nostrifikuotas daktaras.

                                               

Algirdas Žemaitaitis

1967 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Nuo 1970 m. dirbo Kauno technologijos universitete. 1999–2007 m. Kauno technologijos universiteto Aplinkosaugos ir švarių technologijų centro direktorius. 1972–1973 m. stažavo Dresdeno technikos univer ...

                                               

Gerardas Bajoras

1947 m. baigė Rokiškio gimnaziją. 1952 m. baigė Vilniaus universitetą VU. Pašauktas į karinę tarnybą Leningrado karinėje jūrų akademijoje įgijo lakų – dažų inžinieriaus specialybę. 1960–1961 m. stažavosi ir skaitė paskaitas Leuna Mesburgo VDR auk ...

                                               

Gintaras Baltrūnas

1975 m. baigė Vilniaus 16-ąją vidurinę mokyklą, 1980 m. baigė Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą. 1985 m. suteiktas chemijos daktaro laipsnis, nuo 2002 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius. Stažuotės: 1995 m. ir 1996 m. Kyli ...

                                               

Romualdas Baltrušis

Baigė Ukmergės gimnaziją, 1950 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1970 m. chemijos mokslų daktaras. 1954–1994 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, 1980–1990 m. Organinės chemijos katedros ...

                                               

Juozas Bernatonis (1922)

1947 m. baigė Kauno universitetą. 1947–1994 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. KTU dėstytojas, 1974–1992 m. Maisto produktų technologijos katedros vedėjas, nuo 1974 m. profesorius. 1971 m. chemijos mokslų daktaras. Sūnus politikas Juoza ...

                                               

Juozas Bernatonis (1953)

Juozas Bernatonis – Lietuvos chemikas technologas, filosofas, teisininkas, diplomatas, komjaunimo, partinis, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Rokas Bernotas

Rokas Bernotas – lietuvių diplomatas, ambasadorius, chemikas, politinis veikėjas, buvęs LR užsienio reikalų viceministras.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →