ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 126                                               

Marija Melnikaitė

Marija Melnikaitė – sovietinė partizanė, Tarybų Sąjungos didvyrė. Lenko J. Melniko nuo Jurbarko ir rusės Antaninos Moisejevnos duktė, Marija Melnikaitė 1937–1941 m. dirbo Rokiškyje, Zarasuose, o 1941–1942 m. – Tiumenėje. 1940 m. tapo VLKJS nare. ...

                                               

Bronius Urbanavičius

1940–1941 m. administracinis darbuotojas Vilniuje. Raudonojoje armijoje nuo 1941 m. vasaros. Tų pačių metų gruodžio mėn. perkeltas į formuojamą 16-ąją lietuviškąją diviziją. Mokėsi partizanų sprogdintojų mokykloje, nuo 1942 m. vasario pats joje r ...

                                               

Antanas Abraškevičius

1957–1958 m. dirbo Traupio apylinkės vykdomojo komiteto pirmininku, 1958–1961 m. buvo "Traupio švyturio" kolūkio laukininkystės brigados brigadininkas. 1959–1964 m. neakivaizdžiai mokėsi Joniškio žemės ūkio technikume, įgijo agronomo specialybę. ...

                                               

Algis Aliukevičius

Algis Aliukevičius – agronomas, Lietuvos ir Prienų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Kazys Almenas (1907)

1929 m. Dotnuvoje baigė Žemės ūkio akademiją, 1934 m. Berno universiteto veterinarijos medicinos fakultetą, veterinarijos medicinos daktaras. 1938 m. agronomijos daktaras. 1934–1937 m. mokytojavo Gruzdžių aukštesniojoje gyvulininkystės mokykloje. ...

                                               

Vaclovas Andrulis

1981 m. baigė Kelmės rajono Vaiguvos vidurinę mokyklą, 1986 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo mokslinio agronomo specialybę. 1986–1988 m. Kelmės rajono Akmenių tarybinio ūkio vyr. agronomas. 1988–1991 m. Kelmės rajono Pašilės tarybinio ...

                                               

Kęstutis Armonas

1980 m. baigė Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą, 1986 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomas. Ūkininkas, Lietuvos linų augintojų ir perdirbėjų asociacijos tarybos pirmininkas, klubo "Linelis" pirmininkas, Biržų žemdirbių asociacijos tarybos ...

                                               

Sigitas Baciuška

1974 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomas ekonomistas. 1975–1989 m. LLKJS ir LKP darbuotojas, 1989–1992 m. Tauragės rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, žemės ūkio skyriaus viršininkas, 1992–1997 m. komersantas, 1997–20 ...

                                               

Stanislovas Baltrušaitis

Stanislovas Baltrušaitis – Lietuvos ir Kelmės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Vydas Baravykas

1967 m. baigė Liudvinavo vidurinę mokyklą, 1968–1970 m. tarnavo tarybinėje armijoje, 1971–1977 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, mokslinis agronomas. 1970–1971 m. Kapsuko liejimo mechaninės įmonės Liudvinavo medžio apdirbimo cecho nor ...

                                               

Antanas Baura

1963–1971 m. mokėsi Utenos rajono Ilčiukų aštuonmetėje mokykloje, 1974 m. baigė Utenos rajono Vyžuonų vidurinę mokyklą. 1979 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo agronomo specialybę. 1979–1982 m. Anykščių rajono kolūkio "Už taiką" vyr. ...

                                               

Arūnas Beišys

1956–1967 m. mokėsi Skaudvilės vidurinėje mokykloje, 1972 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas, 1980–1985 m. studijavo Lietuvos žemdirbystės mokslinių tyrimų institute. Mokslų daktaras biomedicina. 1973–1980 m. Respublikinė ...

                                               

Antanas Bezaras

Antanas Bezaras – Lietuvos ir Šiaulių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, LVŽS narys.

                                               

Stasys Briedis

1941 m. įstojo į žemės ūkio akademiją Dotnuvoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Ten 1946 m. įstojo į Hohenheimo-Štutgarto žemės ūkio akademiją, 1948 m. ją baigė. 1948–1949 m. Pasaulio lietuvių agronomų sąjungos valdybos sekretorius. 1949 m. pers ...

                                               

Vladas Bublys

1934 m. baigė žemės ūkio akademiją Dotnuvoje. 1947 m. baigė Bonos universitetą, agronomijos daktaras. 1933-1941 m. agronomas. 1938–1944 m. bendrovės "Lietūkis" tarybos narys. 1940 m. Tauragės žemės ūkio skyriaus viršininkas ir Lietuvių repatriaci ...

                                               

Antanas Būdvytis

1935–1940 m. mokėsi Kurmių pradžios mokykloje, 1940–1946 m. Švėkšnos gimnazijoje. 1946–1951 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, agronomas. 1951–1952 m. Anovilio sovietinio ūkio agronomas. 1952–1954 m. LSSR mokslų akademijos LMA Žemdirby ...

                                               

Viktoras Budzinskis

Viktoras Budzinskis – politikas, Lietuvos seimo narys 1923-1927 m., aktyvus Lietuvos lenkų bendruomenės veikėjas.

                                               

Jonas Bulavas

1920–1924 m. LKJS narys. 1925 m. baigė Dotnuvos žemės ūkio technikumą, 1928 m. Žemės ūkio akademiją. 1931 m. tobulinosi Svaliovo augalų selekcijos stotyje Švedija. 1925–1956 m. dirbo Dotnuvos selekcijos stotyje; 1940–1941 m. ir 1944–1956 m. stoti ...

                                               

Antanas Butkus (1918)

1939-1942 m. mokėsi žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje. 1943 m. pasitraukė į Vokietiją. 1948 m. Bonos universitete įgijo agronomijos daktaro laipsnį. 1949 m. persikėlė į Naująją Zelandiją. 1951 m. įsteigė Dirvožemio tyrimo laboratoriją ir jai vadov ...

                                               

Jonas Valentas Čepulis

Jonas Valentas Čepulis – Lietuvos ir Pakruojo rajono savivaldybės partinis, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Henrikas Černiauskas

1947 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1946–1956 m. Dotnuvos selekcijos stoties mokslinis bendradarbis, 1954–1956 m. direktoriaus pavaduotojas. 1956–1992 m. dirbo Žemdirbystės institute: 1956–1958 m. ir 1962–1966 m. Selekcijos ir sėklininky ...

                                               

Rūta Česnulevičienė

1978 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1998 m. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Varėnos biuro vadovė – konsultantė augalininkystei. Nuo 2004 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Perlojos bandymų stoties direktorė ...

                                               

Jonas Činga

1933 m. baigė Linkuvos gimnaziją IX laida. 1938 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Studijuodamas akademijoje priklausė ateitininkų klubui "Algimantas", buvo valdybos narys. Tauragės, Eržvilko, Skaudvilės, Raseinių apskričių agronomas. Mokyto ...

                                               

Jonas Čiulevičius

1945 m. tėvas buvo suimtas ir mirė GULAGe. Represuota ir motina. 1942–1952 m. mokėsi Pasvalio rajono Saločių vidurinėje mokykloje, 1954 m. baigė Lazdijų vidurinę mokyklą. 1963 m. su pagyrimu baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakulte ...

                                               

Zenonas Dabkevičius

Zenonas Dabkevičius – Lietuvos agronomas fitopatologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, LMA Žemės ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas, ...

                                               

Algimantas Dagys

1961 m. baigė Nemunėlio Radviliškio vidurinę mokyklą ir įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. 1963–1966 m. tarnavo TSRS kariuomenėje, grįžęs tęsė studijas ir 1969 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronoma ...

                                               

Viktoras Danilevičius

1950 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1962 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1950–1993 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, 1954–1955 m. ir 1957–1959 m. Agronomijos fakulteto dekanas, 1963–1985 m. prorektorius mokslo reikalams, 196 ...

                                               

Jonas Daugėla

1937 m. Dotnuvoje baigė žemės ūkio akademiją. Nuo 1937 m. dirbo bendrovėje "Pienocentras", suorganizavo jos darbuotojų kooperatyvą ir jam vadovavo. 1939 m. su kitais įkūrė bendrovę "Sodyba". 1939–1941 m. vaisių perdirbimo fabriko "Gaiva", 1941–19 ...

                                               

Jonas Daunoravičius

1976 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. UAB "Kalvarijos agroservisas" direktorius. 2007–2011 m. Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojas. Lietuvos valstiečių partijos, Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjung ...

                                               

Kazys Dereškevičius

1940 m. baigė žemės ūkio akademiją. 1954 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1940–1944 m. dirbo Dotnuvos selekcijos stotyje. 1944–1977 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, nuo 1957 m. docentas. Pirmasis Lietuvoje sukūrė pomidorų ir cukrinių ...

                                               

Osvaldas Dirsė

1978 m. baigė Joniškėlio žemės ūkio technikumą, agronomas. Ūkininko G. Domino ūkio agronomas, 2008–2012 m. Seimo nario Petro Luomano padėjėjas-sekretorius. Lietuvos krikščionių demokratų partijos, partijos Lietuvos krikščionys demokratai, Tėvynės ...

                                               

Vytautas Dovydaitis (1929)

Vytautas Dovydaitis – Lietuvos agronomas, žemės ūkio teoretikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Vytautas Einoris

Gimė 12 vaikų šeimoje. 1948 m. Kupreliškio valsčiaus agrotechnikas. 1949–1952 m. mokėsi Vabalninko žemės ūkio mokykloje. 1952–1953 m. Biržų rajono Vykdomojo komiteto žemės ūkio skyriaus vyresnysis zootechnikas. 1953–1955 m. Širvėnos kolūkio pirmi ...

                                               

Albinas Ežerskis

Albinas Ežerskis – agronomas, Lietuvos ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės bei politinis veikėjas.

                                               

Balys Gaidžiūnas

1931 m. baigė Kėdainių gimnaziją, 1935 m. – Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje ir gavo diplomuoto agronomo ekonomisto vardą. Tautininkų sąjungos narys. 1936–1939 m. redagavo "Ūkininko patarėjo" priedą "Jaunasis ūkininkas", nuo 1938 m. – Lietuvos radi ...

                                               

Nijolė Gailešienė

1978 m. baigė Utenos Teofilio Tilvyčio vidurinę mokyklą, 1983 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinė agronomė, 2002 m. – Kauno technologijos universitetą, viešojo administravimo magistrė. 1983–1984 m. Utenos raj. "Lenino keliu" kolūkio auga ...

                                               

Ona Gaučienė

Ona Gaučienė – Lietuvos agronomė daržininkė, biomedicinos mokslų daktarė, žemės ūkio mokslų kandidatė nuo 1975 m.

                                               

Gintautas Gegužinskas

1968–1979 m. mokėsi Garliavos 1-oje vidurinėje mokykloje, 1984 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą ir įgijo mokslinio agronomo specialybę. 2004 m. baigė Mykolo Romerio universitetą, teisės magistras. 1984 m. Pasvalio raj ...

                                               

Valentinas Genys

1966 m. pradėjo lankyti Miegučių pradinę mokyklą, 1970 m. perėjo į Šešuolių aštuonmetę mokyklą, 1977 m. baigė Ukmergės 4-ąją vidurinę mokyklą, 1982 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1982 m. Nuotekų tarybinio ūkio vyriau ...

                                               

Alfonsas Giedraitis

1937 m. baigė Andrioniškio pradžios mokyklą. 1941–1943 m. mokėsi Raguvėlės žemės ūkio mokykloje. 1943–1944 m. studijavo Panevėžio suaugusiųjų instituto agrotechnikos skyriuje. 1944–1946 m. Panevėžio cukraus fabriko Joniškėlio punkto vedėjas. 1946 ...

                                               

Vytautas Gipiškis

Gimė Telšių gimnazijos direktoriaus Prano Gipiškio ir Angelės Galvydytės šeimoje. 1959 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1971 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1958–1966 m. dirbo Samališkės bandymų stotyje, 1967–1992 m. – Žemdirbystės instit ...

                                               

Mykolas Kazimieras Girdvainis

Mykolas Kazimieras Girdvainis – Lietuvos ichtiologas, bitininkas. Žuvininkystės pradininkas Lietuvoje.

                                               

Medardas Grigaliūnas

Medardas Grigaliūnas – agronomas, valstybės bei partinis veikėjas, ilgiausiai vadovavęs sovietinės Lietuvos žemės ūkio politikai.

                                               

Algirdas Grigas

1957 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1992 m. biologijos mokslų daktaras. 1957–2000 m. dirbo Žemdirbystės institute. Dalyvavo knygų iliustracijų parodose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, JAV; apdovanotas diplomais.

                                               

Arūnas Grubliauskis

1986 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1986–1991 m. Skuodo raj. Aleksandrijos kolūkio agronomas, 1991 m. Ginkūnų valstybinio daržininkystės ūkio agronomas, nuo 1992 m. žemės ūkio bendrovės "Ginkūnų agrofirma" valdybos p ...

                                               

Petras Ilgūnas (1919)

Mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1943 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją Dotnuvoje. 1944 m. Vilkaviškio apskrities agronomo įstaigos agronomas, 1946–1948 m. Žemės ūkio liaudies komisariato, vėliau ...

                                               

Juozas Isoda

1977 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. Lietuvos žemės ūkio konsultacinės tarnybos Marijampolės biuro vadovas, augalininkystės konsultantas, 2010 m. UAB "Naujas ūkis" agronomas konsultantas. Nuo 1990 m. Lietuvos demokrat ...

                                               

Henrikas Ivickas

1974 m. baigė Buivydiškių aukštesniąją žemės ūkio mokyklą, agronomas. 1977–1993 m. "Ždanovo" kolūkio pirmininkas. 1999 m. žemės ūkio bendrovės "Luokesa" likvidacinės komisijos pirmininkas. 2001–2007 m. UAB "Jurvala" pieno supirkimo punkto vedėjas ...

                                               

Jonas Jagminas

1956–1960 m. mokėsi Tytuvėnų pradinėje mokykloje, 1960–1964 m. Tytuvėnų vidurinėje mokykloje. 1964–1969 m. Tytuvėnų durpių įmonės darbininkas, šaltkalvis remontininkas. Raseinių profesinėje technikos mokykloje Nr. 10 baigęs traktorininkų kursus, ...

                                               

Mieczysław Jałowiecki

Gimė 1876 m. gruodžio 2 d. Saldutiškyje, bajorų Boleslovo ir Anelės Vitkevičiūtės Stanislovo Vitkevičiaus sesers Jaloveckių šeimoje Saldutiškio dvare. 1885-1887 m. mokėsi angliškoje mokykloje Sankt Peterburge. 1887-1895 m. mokėsi imperatoriškajam ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →