ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 119                                               

Ergonomika

Ergonomika – taikomasis mokslas, tiriantis dirbančiojo psichofiziologines galimybes, ribas ir elgesį darbo metu; sukauptą informaciją taiko objektams, procesams, darbo aplinkai projektuoti. Ergonomikos tyrinėjimų objektas dažniausiai būna žmogus. ...

                                               

Fitso dėsnis

Fitso dėsnis – žmogaus ir kompiuterio sąveikos bei ergonomikos modelis, pagal kurį greito ir tikslaus judesio atlikimo trukmė priklauso nuo taikinio dydžio ir atstumo iki taikinio. Dėsnį 1954 m. pasiūlė JAV psichologas Polas Fitsas.

                                               

Informacijos teorija

Informacijos teorija – mokslas, kuris nagrinėja informacijos kiekio matavimo, gavimo, keitimo, kaupimo, vaizdavimo, perdavimo įvertinimą ir metodinius aprašus. Informacija yra diskrečiosios matematikos dalis. Informacijos kiekio matas – informaci ...

                                               

Inžinerija

Inžinerija – disciplina ir profesija, praktiškai pritaikanti fizikos, chemijos, matematikos, medžiagos mokslo, matematinio modeliavimo, ekonomikos bei praktinės veiklos žinias įvairiose technikos sferose – statinių ir tiesinių, įrengimų, mašinų i ...

                                               

Kibernetika

Kibernetika – mokslas, tiriantis įvairių sistemų bendruosius valdymo procesus, kurie vyksta renkant, perduodant, laikant ir perdirbant informaciją.

                                               

Maršas už mokslą

Maršas už mokslą – serija mitingų, įvykusių 2017 m. balandžio 22 d. daugiau nei 600 pasaulio miestų. Mitingai buvo nukreipti prieš naujai išrinkto JAV prezidento Donaldo Trampo bei jo administracijos požiūrį į mokslą ir klimato kaitą bei mokslini ...

                                               

Mokslo ir technologijų parkas

Mokslo ir technologijų parkas apibūdinamas kaip fizinė vieta, kurioje įsikūrusios įmonės, atliekančios taikomuosius mokslinius tyrimus bei vykdančios kitą inovacinę veiklą ir kurioje teikiamos specializuotos pridėtinės vertės paslaugos, tokios ka ...

                                               

Mokslotyra

Mokslotyra – Lietuvoje nuo 1998 m. leidžiamas mokslinis leidinys. Žymiausi mokslotyros atstovai Lietuvoje yra Romualdas Broniukaitis žurnalo "Mokslotyra" vyr. redaktorius, Ona Voverienė žurnalo atsakingoji sekretorė, Stasys Biziulevičius, Ina Dagytė.

                                               

Neuronomija

Neuronomija – mokslas apie tai, kaip galima veiksmingiau išnaudoti galvos smegenų bei nervų sistemos veiklos privalumus. Neuronomija yra taikomosios psichologijos ir neurokibernetikos sintezė.

                                               

Panspermija

Panspermija "visa" ir σπέρμα "sėkla") – hipotezė, kad gyvybė egzistuoja visoje Visatoje, o ją išnešiojo meteoritai, asteroidai ir planetoidai. Pagal hipotezę, primityvios gyvybės formos gali įveikti didelius atstumus Visatoje, o gyvybė į Žemę buv ...

                                               

Rezidentūra (studijos)

Rezidentūra – antrosios pakopos universitetinės studijos, skirtos medicinos studijas baigusiems asmenims rengti medicinos praktikai. Medicinos rezidentūra yra toliau vadinama – rezidentūra yra skirtos gydytojui, siekiančiam įgyti ar pakeisti medi ...

                                               

Stažuotė

Stažuotė - tobulinimasis, kvalifikacijos kėlimas, savišvieta, praktika kur nors išvykstant, dirbant kitoje organizacijoje arba apskritai pradedant kur nors dirbti, siekiant įgyti kompetencijų, reikalingų konkrečioje veikloje arba pareigose.

                                               

Teorija

Teòrija: 1. tikrovės reiškinių aiškinimas abstrakčia log. forma; 2. kurios nors srities tiriamąjį dalyką aiškinančių mokslinių teiginių sistema. Taip pat tai gali būti: Idėjų visuma, įgalinanti paaiškinti įvairius reiškinius. Teorija aiškina kaip ...

                                               

Žmogaus ir kompiuterio sąveika

Žmogaus ir kompiuterio sąveika, ŽKS – mokslo tyrimų kryptis, užsiimanti interaktyvių programų sistemų, skirtų žmogui naudoti, projektavimu, įvertinimu ir realizavimu bei šiuos procesus supančių reiškinių tyrimu.

                                               

Erasmus premija

Erasmus premija – kasmetinis apdovanojimas, nuo 1958 m. skiriamas asmenims ar organizacijoms, padariusioms didelę įtaką kultūros, visuomenės ir sociologijos srityse Europoje ir pasaulyje. Šis apdovanojimas yra vienas svarbiausių visoje Europoje. ...

                                               

Fildso medalis

Fildso medalis – kanadiečių matematiko John Charles Fields 1924 m. pasiūlytas ir įsteigtas apdovanojimas, kurį kas keturis metus Tarptautiniame matematikų kongrese įteikia Tarptautinė matematikos sąjunga. Fildso medaliu pagerbiama už išskirtinius ...

                                               

Laskerio apdovanojimas

Laskerio apdovanojimas – kasmetinis apdovanojimas, teikiamas nuo 1945 m. už išskirtinius pasiekimus medicinos mokslų srityje. Premijos teikimą administruoja Laskerio fondas, kurio įkūrėjai buvo JAV verslininkas ir filantropas Albertas Laskeris ir ...

                                               

Tiuringo apdovanojimas

Tiuringo apdovanojimas – prestižiškiausia mokslo premija, įteikiama už išskirtinius pasiekimus kompiuterijos srityje, pavadinta britų matematiko Alano Tiuringo, informatikos ir dirbtinio intelekto pradininko, vardu. Kasmetinį apdovanojimą įteikia ...

                                               

Mokslo laipsnis

Lietuvoje yra suteikiami daktaro ir habilituoto daktaro laipsniai. Lietuvos mokslininkų sąjungoje sutarus, nuspręsta palikti buvusią dviejų laipsnių sistemą, tik pakeisti laipsnių pavadinimus: mokslų kandidato – į daktaro, o mokslų daktaro – į ha ...

                                               

Asociatas

Asociatas – akademinis laipsnis, žemesnis negu bakalauro, paprastai suteikiamas po 2 metų studijų. JAV jį paprastai suteikia bendruomenių koledžai community college, dvimečiai koledžai junior college ir techniniai koledžai technical college. Taip ...

                                               

Buhalteris profesionalas

Buhalteris profesionalas – profesinis vardas, suteikiamas buhalteriui Lietuvoje; aukščiausio lygio buhalterinės apskaitos specialisto vardas, kurį teikia Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija. LBAA yra vienintelė Lietuvoje, rengianti tokius ...

                                               

Disertacija

Disertacijų viešojo gynimo sistema pradėjo formuotis viduramžiais vokiškai kalbančių šalių universitetuose, XVI–XVII a. paplito ir kitose šalyse. Lietuvoje disertacijas pradėta ginti XVI a. pabaigoje. Vilniaus universitete pirmoji daktaro diserta ...

                                               

Docentas

Docentas – aukštosios mokyklos dėstytojo, turinčio mokslo laipsnį, pedagoginis vardas. Lietuvoje docento vardą suteikia aukštosios mokyklos senatas mokslininkams arba pripažintiems menininkams, visą kadenciją 5 m. ėjusiems docento pareigas. Reika ...

                                               

Emeritas

Emeritas – "paveldėti teisę" ; "ištarnauti, pasenti, tapti nereikalingu") – profesoriui, kitam dėstytojui, dvasininkui suteikiamas vardas, paprastai dėl amžiaus atleidžiant nuo kasdienių pareigų ėjimo. Emerito sąvoka pradžioje buvo taikoma kareiv ...

                                               

Habilitacija

Habilitacija – po daktaro laipsnio suteikimo einanti akademinė procedūra; habilituoto daktaro mokslinis laipsnis.

                                               

Lektorius

Lèktorius - asmuo, skaitantis paskaitas, paskaitininkas, dėstytojas, pranešėjas ; aukštosios mokyklos darbuotojas arba tarnautojas; tarnybinis rangas.

                                               

Privatdocentas

Privatdoceñtas – daugelio užsienio šalių, ikirevoliucinės Rusijos ir tarpukario Lietuvos valstybės aukštųjų mokyklų neetatinio dėstytojo mokslinis vardas ir pareigos

                                               

Profesorius

Profesorius – aukštosios mokyklos dėstytojas, turintis aukščiausią pedagoginį laipsnį. Šis terminas kilo iš lotyniško žodžio professor, reiškiančio, kad žmogus yra patyręs kurioje nors meno ar mokslo srityje ir yra aukščiausio lygio mokytojas. Žo ...

                                               

Vadovaujantysis notaro bendradarbis

Vadovaujantysis notaro bendradarbis - profesinis vardas ir teisinė kvalifikacija Vokietijos notariate. Suteikiama baigus specialus stažavimosi kursus. Lankyti gali notarų padėjėjai ir notariato tarnautojai, kiti notaro biuro darbuotojai, jau įgij ...

                                               

Metodologija

Metodologija – metodų teorija; pažinimo pažangos sąlygų samprata, kuri apima mokslinės mąstysenos principus. Metodologijos turinys ir problemos keičiasi, dėl mokslo raidos kintant pažinimo sąlygoms. Specifinė metodologijos ypatybė yra tai, kad jo ...

                                               

Mokslinis modeliavimas

Mokslinis modeliavimas yra abstrakčių ar konceptualių modelių kūrimas. Mokslas siūlo platų asortimentą metodų ir teorijų apie įvairių rūšių mokslinį modeliavimą. Pagrindinė teorija apie mokslinį modeliavimą yra pagrįsta filosofijos teorijos, sist ...

                                               

Ad hoc hipotezė

Ad-hoc hipotezė yra hipotezė, sugalvota norint paaiškinti neigiamus eksperimentų ar stebėjimų rezultatus, kad būtų galima išgelbėti teoriją nuo paneigimo. Ypač dažnai naudojama pseudomoksluose, kartais – religijoje, politikoje. Tokios hipotezės t ...

                                               

Artefaktas (klaida)

Artefaktas yra stebėjimo rezultatas, kuris matomas ne dėl stebimo objekto, bet dėl stebėjimo technikos, naudotų statistinių metodų, objekto paruošimo stebėjimui ir kitų panašių ypatybių. Neteisingai suprantant ir vertinant artefaktus, gaunamos kl ...

                                               

CUDOS

CUDOS – XX a. Roberto Mertono suformuluoti principiniai kriterijai mokslui, kuriais remiantis turėtų vykti mokslinė veikla, angliškai trumpinami kaip "CUDOS": "Originality" - mokslininkai turi atnešti mokslui kažką nauja. "Communalism" - reiškia, ...

                                               

Eksperimentas

Eksperimentas – tiriamo reiškinio stebėjimas siekiant atrasti nežinomų savybių, nustatyti dėsnius bei patvirtinti ar paneigti hipotezes. Eksperimentas yra mokslinio metodo dalis. Eksperimento metu dažniausiai stebima, kaip kintančios sąlygos dažn ...

                                               

Ekspertinis vertinimas

Ekspertinis vertinimas – procesų ar reiškinių, kurie tiesiogiai negali būti išmatuoti, kiekybiniai įvertinimai. Ekspertu gali būti, specialistas duotoj srityje. Ekspertai gali būti vertinami įvairiai. Ekspertizė vedama tam tikru metodu, pavyzdžiu ...

                                               

Hipotezė

Hipotezė 2. nelabai tvirtas spėjimas, menkai pagrįstas faktų aiškinimas. 1. moksl. naudojamas moksliniame pažinime būdas: neįrodyta, reikalaujanti patikrinimo teorija Neįrodytas teiginys, prielaida arba spėjimas. Paprastai hipotezė iškeliama ne v ...

                                               

Imitacija

Imitacija moksline prasme yra realių sistemų savybių atkartojimas kuriant pamėgdžiojantį jas modelį. Taip pat imitacija vadinamas dinaminio imitacinio modelio vykdymas bei jo rezultatas. Imitaciniai modeliai plačiai taikomi aerodinaminiuose tyrim ...

                                               

Kiekybinis tyrimas

Kiekybinis tyrimas – sisteminis empirinis socialinio reiškinio tyrimas, kurio metu pasitelkiamos statistinės, matematinės ar skaičiavimo technikos. Jo tikslas – išvystyti ir pritaikyti matematinius modelius, teorijas ir hipotezes, susijusias su t ...

                                               

Kokybinis tyrimas

Kokybinis tyrimas – sisteminis situacijos, įvykio, grupės ar individo tyrimas, kuriuo siekiama išsamiai suprasti žmonių elgesį ir jo priežastis. Tiriama kodėl ir kaip priimami sprendimai, o ne tik objektyvūs duomenys. Tokiam tyrimui dažniausiai r ...

                                               

Metateorija

Metateorija – teorija, nagrinėjanti metodus, skirtus kitų teorijų aprašymui bei analizei. Tarus, kad yra tam tikra teorija, visada galima iškelti klausimą dėl teorijos neprieštaringumo – ar egzistuoja duotosios teorijos rėmuose aprašomas uždaviny ...

                                               

Mokslinis metodas

Mokslinis metodas – veiksmų seka, kuri turi būti atlikta norint rasti atsakymą į kokios nors srities mokslinį klausimą. Su nedaugeliu skirtumų ši seka įvairiose mokslo srityse yra panaši, nors jos žingsniai kartais labiau laikomi principais ir ne ...

                                               

Universalioji dešimtainė klasifikacija

Universalioji dešimtainė klasifikacija – tarptautinė, sisteminė, visas žinių sritis aprėpianti bibliotekinė - bibliografinė klasifikacija, kurią sukūrė belgų bibliografai Polis Otle ir Anri Lafontenas XIX amžiaus pabaigoje remdamiesi Diujo dešimt ...

                                               

Artes mechanicae

Artes mechanicae – mokslai, priešingi laisviesiems mokslams ; techniškieji mokslai. Praktiškieji todėl, nes turi naudos ir yra pritaikomi praktikoje, priešingai nei laisvieji mokslai. Manoma, jog žmogus, užsiiminėjantis laisvaisiais mokslais yra ...

                                               

Indijos mokslo ir technologijų istorija

Indijos mokslo ir technologijų istorija yra labai plati tema chronologiškai apimanti 5000 tūkst. metų laikotarpį. Šiuo laikotarpiu buvo plėtotos iš esmės visos mokslo šakos, kuriose pasiekta dažnai stulbinančių pasiekimų, padariusių ryškią įtaką ...

                                               

Mokslininkas universalas

Mokslininkas universalas, polimatas, polistoras – nuo ankstyvųjų Naujųjų laikų vadinamas mokslininkas, turintis neįprastai plačias ir gilias įvairių sričių žinias. Mokslininko universalo terminas kartais tapatinamas su tolimu genijaus universalo ...

                                               

Scientizmas

Scientizmas – filosofinė nuostata, kad į visus prasmingus klausimus galima atsakyti pasitelkiant mokslinius metodus. Scientizmas paremtas pozityvistine mokslinių metodų samprata, todėl dažnai tapatinamas su pozityvizmu ir radikaliomis jo atmainom ...

                                               

Sociologijos istorija

Sociologija yra gan nauja akademinė disciplina, palyginus su kitais socialiniais mokslais, įskaitant ekonomiką, politikos mokslus, antropologiją ir psichologiją. Tačiau sociologijos idėjų istorija ilga, o pačių ištakų galima sutikti mene ir filos ...

                                               

Bucerius Vokietijos šiuolaikinės istorijos ir visuomenės tyrimų institutas

Bucerius Vokietijos šiuolaikinės istorijos ir visuomenės tyrimų institutą 2001 m. Haifos Universitete įkūrė ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius ir jo pirmininkas profesorius Manfred Lahnstein. Institutas skirtas šiuolaikinės Vokietijos visuome ...

                                               

Europos komisijos Jungtinis mokslo centras

Jungtinių tyrimų centras, angl. Joint Research Centre prie Europos Komisijos - pagrindinė Europos Sąjungos mokslo ir jo taikymų institucija, vienas iš Europos Kommisijos generalinių direktoratų.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →