ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 101                                               

Albinas Stankus

Albinas Stankus – Lietuvos gydytojas neuropatologas, mokslininkas, išradėjas, dėstytojas, Palangos savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Vytautas Stanulevičius

1974–1978 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. 1978–1982 m. Geidžiūnų Biržų rajonas pagrindinės mokyklos mokytojas, 1982–1987 m. Pabiržės vidurinės mokyklos užklasinio darbo organizatorius. 1987–1988 m. Butniūnų pagrindinės mokyklos dire ...

                                               

Vaclovas Stapušaitis

1977 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, mokytojas. 1995–1999 m. Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas, 1999 m. Pakruojo rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistas, nuo 2001 m. Linkuvos vidurinės mokyklos direktorius. Nuo ...

                                               

Ignas Starkus

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. 1911 m. įšventintas kunigu. Vikaravo Balbieriškyje ir Marijampolėje. Kaip gabus dvasininkas buvo pasiųstas į Peterburgo dvasinę akademiją, kurią baigė teologijos kandidato laipsniu. Gr ...

                                               

Jonas Starkus

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. Studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Romos Apolinaro universitete apgynė disertaciją, jam buvo pripažintas bažnytinės teisės daktaro laipsnis. Nuo 1923 m. Seinų "Žiburio" gimnaz ...

                                               

Kazimieras Stasiulevičius

Kazimieras Stasiulevičius – lietuvių vargonininkas, dirigentas, pedagogas, bažnytinės muzikos kūrėjas. Nuo 1959 m. iki mirties gyveno Birštone.

                                               

Vida Stasiulionienė

1960–1971 m. mokėsi Kauno Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje, 1972–1979 m. studijavo Kauno politechnikos institute, 1996–1998 m. Kauno technologijos universiteto magistrantė. 1979–1985 m. Utenos politechnikumo dėstytoja, 1985–1989 m. skyriaus ...

                                               

Rimantas Stašys

1986 m. baigė Varėnos 1-ąją vidurinę mokyklą. 1993 m. baigė Vilniaus universitetą, suteikta Komersanto profesinė kvalifikacija. 2001 m. baigė Vilniaus universiteto Vadybos ir administravimo doktorantūros studijas, suteiktas Socialinių mokslų dakt ...

                                               

Vladas Statkevičius

V. Statkevičius baigė Tauragės aukštesniąją komercijos mokyklą, studijavo Kauno universitete. Mokslų universitete nebaigė dėl lėšų trūkumo. Įstojo į Karo mokyklą. 1936 m. baigęs Karo mokyklą, buvo paskirtas į Marijampolės 9-ąjį pėstininkų pulką. ...

                                               

Jonas Statkus (1923)

Gausioje ūkininko šeimoje buvo 17-asis vaikas. 1936 m. baigė Šačių pradžios mokyklą, 1938–1940 m. mokėsi Plinkšių žemės ūkio mokykloje, savarankiškai išmoko vargonuoti. 1943–1944 m. vargonininkavo Endriejave Klaipėdos r., 1944–1948 m. Šateikiuose ...

                                               

Lukas Staugaitis

Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, vėliau dirbo pastoralinį darbą Lukšių, Griškabūdžio, Zapyškio, Aukštosios Panemunės, Alvito, Didvyžių, Gižų bažnyčiose. Iki spaudos draudimo panaikinimo 1904 m. platino draudžiamas lietuviškas maldaknyges ir kitu ...

                                               

Jonas Steponavičius

1899 m. baigė Rygos gimnaziją, 1903 m. Vilniaus kunigų seminariją, 1907 m. – Peterburgo dvasinę akademiją, 1906 m. įšventintas kunigu, įgijo teologijos magistro laipsnį. 1910–1912 m. Miuncheno, Berlyno, Leipcigo universitetuose studijavo psicholo ...

                                               

Inga Stepukonienė

Gimė 1971 metais Garliavoje. Baigė Garliavos II-ąją vidurinę mokyklą. 1993 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 1995 m. įgijo literatūrologijos magistro diplomą. Nuo 1996 m. dirbo Vytauto Didžiojo univer ...

                                               

Pranas Stepulis

1930 m. atvyko į Kauną. 1937 m. baigė Kauno suaugusiųjų gimnaziją. 1930–1938 m. mokėsi Lietuvos kanklininkų draugijos kursuose Prano Puskunigio ir Justino Strimaičio mokinys, 1938–1940 m. pats juose dėstė. 1938–1940 m. studijavo VDU, 1940 m. – Vi ...

                                               

Mindaugas Stoncelis

1999 m. Baigė Šiaulių universitetą; įgijo matematikos ir informatikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, 2001 m. Šiaulių universitete įgijo matematikos magistro laipsnį ir gimnazijos mokytojo kvalifikaciją. 1998-2002 m. Šiaulių Jovaro p ...

                                               

Apolinaras Stonkus

1968–1979 m. mokėsi Viekšnių vidurinėje mokykloje, 1979–1984 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1984–1986 m. Plinkšių aštuonmetės mokyklos mokytojas, 1986–1988 m. Krakių devynmetės mokyklos mokytojas, pionierių vadovas, 1988–1992 m. M ...

                                               

Bronius Stosiūnas

Bronius Stosiūnas – Lietuvos pedagogas, žurnalistas, redaktorius, rašytojas, valstybės veikėjas, 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvis.

                                               

Jonas Stoskeliūnas

Gimė ir augo ūkininkų šeimoje. Mokėsi privačiai, vėliau Seinų "Žiburio" gimnazijoje Lazdijuose. 1932 m įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Jį baigė, tapdamas lietuvių kalbos ir literatūros specialistu. 1937 m. v ...

                                               

Krescencijus Stoškus

1946–1949 m. mokėsi Vadžgirio ir Bliūdžių pradžios mokyklose, 1949–1956 m. Vadžgirio vidurinėje mokykloje. 1956–1961 m. studijavo Vilniaus universiteto VU Istorijos ir filologijos fakultete, 1965–1968 m. Filosofijos katedros aspirantūroje. 1972 m ...

                                               

Inocentas Stragis

Baigęs Pakruojo vidurinę mokyklą, 1959–1963 choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje dėst. O. Biržytė. 1967–1972 choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. K. Griauzdės klasė. 1963–1965 Šia ...

                                               

Jurgis Strazdas

Jurgis Strazdas) – choro dirigentas, pedagogas, dainininkas. Jurgis Strazdas mirė 2011 m. birželio 2 d. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

                                               

Justinas Strimaitis

Baigė Veiverių mokytojų seminariją, studijavo Lietuvos universitete. Nuo 1915 m. mokytojavo. 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvis. Lietuvos kanklininkų draugijos kursų dėstytojas. Spaudoje pradėjo bendradarbiauti 1912 m. 1914 m. dirbo laikrašči ...

                                               

Juozas Strolia

Vaikystėje išmokęs smuikuoti, mokė ir kitus, giedojo Leliūnų bažnyčios chore. Jo iniciatyva susibūręs bažnytinis choras dainavo lietuviškas patriotines dainas, dalyvavo klojimų vakaruose ir gegužinėse. J. Strolia savanoriu dalyvavo Lietuvos Nepri ...

                                               

Vytautas Strolia (1960)

Vytautas Strolia – Lietuvos pasienio policijos karininkas, vidaus tarnybos pulkininkas, Medininkų pasieniečių mokyklos viršininkas, praeityje vienas geriausių šalies biatlonininkų.

                                               

Birutė Strolienė

Tėvas Juozas Damijonaitis buvo žymus kalbininkas. Pradžios mokyklą lankė Lenkijoje. Nuo 1918 m. šeima gyveno Kaune. 1925 m. baigė Kauno "Aušros" gimnaziją, įstojo į Lietuvos universiteto Teisės fakultetą ir išklausė jame dėstytą kursą. Besimokyda ...

                                               

Vladas Stukas

Gimė pasiturinčių ūkininkų Juozo Stuko ir Marijonos Puronaitės-Stukienės šeimoje. 1931 m. baigė Kuosėnų pradžios mokyklą. 1931–1935 m. mokėsi Kupiškio keturklasėje progimnazijoje, dalyvavo skautų judėjime. 1935–1938 m. dėl lėšų stokos mokėsi nami ...

                                               

Richardas Sudaris

Richardas Sudaris – pedagogas, teisininkas, Lietuvos ir Akmenės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Bronius Suduikis

Bronius Suduikis – Vilniaus krašto pedagogas, Vilniaus lietuviškos progimnazijos įteigėjas ir vienintelis jos vadovas.

                                               

Antanas Suraučius

Antanas Suraučius – Lietuvos pokario rezistencijos dalyvis, publicistas ir poetas, Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas.

                                               

Bronė Sutkevičienė-Beganskaitė

Mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje ir muzikos mokykloje S. Dievaitytės dainavimo ir A. Belazaro choro dirigavimo klasėse. 1948-1954 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vienus metus lankė dėst. P. Kaveckienės solinio dainavimo ...

                                               

Arūnas Sverdiolas

1989–1996 m. – kultūrinio almanacho jaunimui "Proskyna" redkolegijos narys. Nuo 1991 m. iki dabar – žurnalo "Baltos lankos" redkolegijos narys ir vienas iš sudarytojų. Nuo 2006 m. – LKTI filosofijos žurnalo "Athena. Filosofijos studijos" redkoleg ...

                                               

Dainius Sverdiolas

Žinomo kultūros veikėjo Salomono Sverdiolo sūnus. Dainius 1963–1974 m. mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje diriguoti mokė K. Kaveckas. 1974–1980 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. ...

                                               

Vytautas Svilas

Gimė Panevėžyje, vėliau su tėvais gyveno Kaune. Tėvas Kazimieras Svilas 1943 m. sušaudytas Butyrkų kalėjime. Būdamas penkiolikmečiu jaunuoliu aktyviai dalyvavo pogrindinėje Kauno Saulės gimnazijos moksleivių grupėje, kuri spausdino ir platino ant ...

                                               

Helena Szwejkowska

Gimė 1904 m. balandžio 2 d. Zacišėje prie Panevėžio, Rafaelio ir Marijos Januškevičiūtės šeimoje. Baigė Panevėžio lenkų gimnaziją. 1930 m. baigė polonistikos studijas Krokuvos universitete. 1927–1930 m. dėstė lietuvių kalbą Krokuvos universitete. ...

                                               

Bernardas Šaknys

1957 m. baigė Tverečiaus vidurinę mokyklą, 1962 m. – Vilniaus pedagoginio instituto lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. Mokytojavo Baltarusijos Gervėčių ir Girių mokyklose, Tverečiuje, Klaipėdoje. Žurnalistinę veiklą pradėjo 1958 m. laikraš ...

                                               

Arvydas Šaltenis

Arvydas Šaltenis – dailininkas tapytojas, Lietuvos ir Vilniaus miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, pedagogas.

                                               

Eugenijus Šaltis

1969 m. baigė Kelmės rajono Vaiguvos vidurinę mokyklą, 1974 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą Klaipėdos muzikos fakultetą. Lietuvių kalbos literatūros ir muzikos mokytojas. 1974 m. Tauragės 2-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir muziko ...

                                               

Antanas Šarkauskas

Privačiai išmokęs vargonuoti, 1912–1914 m. buvo Ubiškės Telšių raj., bažnyčios, o 1914–1915 m. – Šiupylių Šiaulių raj. bažnyčios vargonininkas. 1915–1916 m. gyveno pas tėvus Raudėnuose Šiaulių raj., kur vargonininkavo ir vadovavo 20 giesmininkų b ...

                                               

Saulius Šatkauskas

Saulius Šatkauskas – Lietuvos biofizikas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas, VDU Gamtos mokslų fakulteto Aplinkos tyrimų centro vadovas.

                                               

Henrika Šečkuvienė-Gunevičiūtė

Mokėsi Vilniaus 22-ojoje vidurinėje mokykloje ir dainavo "Liepaičių" chore. Baigusi vidurinę mokyklą, 1972–1975 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. Edmundas Sapranavičius. 1974 m. dalyvavo ...

                                               

Emilija Šeduikytė

Tėvas Antanas Šeduikis 1909 liepos 13 d. – 1987 m. gruodžio 28 d. buvo vargonininkas, apie 25 metus vargonininkavo ir vadovavo chorui Krosnos Lazdijų r. parapijoje. Emilija 1967–1971 choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muziko ...

                                               

Jonas Šepetys (1867)

Buvo jauniausias iš penkių brolių ir seserų. Tėvas mirė anksti, ir motina viena sunkiai vargdama augino vaikus. Jonas skaityti ir rašyti pramoko pas kaimo "daraktorių". Sukakus devyneriems metams motina jį nuvežė į Biržų pradinę mokyklą. Mokslas ...

                                               

Antanas Šerėnas

Muzikos mokėsi Tauragnuose pas vargonininką V. Lopatą. Nuo 1912 m. vargonininkavo Lauksodyje, nuo 1917 m. Telšiuose ir vadovavo parapijų chorams. 1921 m. priimtas choro artistu tenoras į Kauno operos teatrą. Kipro Petrausko paragintas, 1921–1931 ...

                                               

Vytautas Šerys

Baigė Panevėžio I-ąją berniukų gimnaziją dab. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija. 1950 – 1956 m. studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute dab. Vilniaus dailės akademija, įgijo tapybos ir skultūros išsilavinimą. 1957 – 1965 m. dirbo "Da ...

                                               

Adomas Šernas (1884)

Gimė religingų evangelikų reformatų Elžbietos Žemaitytės ir Martyno Šerno šeimoje, turėjo tris brolius ir dvi seseris. Brolis Jokūbas Šernas – 1918 m. Nepriklausomybės Akto signataras. Pirmoji, jį išmokiusi skaityti iš giesmyno, buvo motina. Nuo ...

                                               

Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis

1928 m. baigė Linkuvos gimnaziją, 1933 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė lituanistikos ir germanistikos mokslus. 1933-1944 m. dėstė lietuvių ir vokiečių kalbas Kauno jėzuitų gimnazijoje, Marijampolės, Šiaulių gimnazijose, Šiaulių mokytojų se ...

                                               

Juozas Šiaučiūnas

Juozas Šiaučiūnas – Lietuvos pedagogas, Kernavės pradinės mokyklos vedėjas ir krašto muziejaus įkūrėjas, žuvęs tremtyje Sibire.

                                               

Juozas Šibaila

Juozas Šibaila – Lietuvos pedagogas, partizanas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos signataras.

                                               

Juozas Šidlauskas

Mokėsi Linkuvos gimnazijoje ir Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1948–1952 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje dėst. Mykolas Karka. 1955–1960 m. choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijo ...

                                               

Rima Šidlauskienė-Zigmantaitė

Baigusi Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą, 1961–1965 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume dėst. L. Ragaišis, o 1965–1970 choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. R. Kašponio klas ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →